BİLİMSEL PROGRAM

13 ARALIK 2021
PAZARTESİ
09.00 – 10.00
AÇILIŞ TÖRENİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
“Viral Kaos” Fotoğraf Gösterisi
Prof. Dr. A. Öner KURT
Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Açılış Konuşmaları:
Doç. Dr. Derya ÇAMUR Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Bülent KILIÇ Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı
Dr. Hassan MOHTASHAMİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Doç. Dr. Fatih KARA Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
Dr. Natasha AZZOPARDI-MUSCAT WHO Regional Office for Europe
Director of the Division of Country Health Policies and Systems
10.00 – 10.30
AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bülent KILIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Değişen Sağlık Öncelikleri ve DSÖ Dr. Natasha AZZOPARDI-MUSCAT WHO Regional Office for Europe
Director of the Division of Country Health Policies and Systems
10.30 – 11.00 ARA
11.00 – 12.30 YUVARLAK MASA OTURUMU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gül ERGÖR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dünya’da ve Türkiye’de Pandemide Güncel Durum Prof. Dr. Kayıhan PALA Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Mehmet AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.30 KONFERANS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arda BORLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Afetler: Tanımlar, Kavramlar, Sınıflamalar Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU Emekli Öğretim Üyesi
14.30 – 14.45 ARA
14.45 – 15.45 KONFERANS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Figen DEMİR Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Hak Temelli Yaklaşım ve Kadın Sağlığı Prof. Dr. Ayşe AKIN Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
15.45 – 16.00 ARA
16.00 – 17.30 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜNDE HASTALIK YÖNETİM PLATFORMU
Oturum Başkanı Doç. Dr. Işıl ERGİN Ege Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Sağlık Bakanlığı’nın Hastalık Yönetim Platformuna Dair Hazırlıkları ve Hedefleri Uzm. Dr. Banu EKİNCİ Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı
Hastalık Yönetim Platformunun Aile Hekimlerinin Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi Dr. Nuri Seha YÜKSEL AHEF ve TTB Aile Hekimliği Kolu
Hastalık Yönetim Platformunun Halk Sağlığı Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gönül DİNÇ HORASAN İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
19.30 – 20.30 ANMA OTURUMU: “2021’DE KAYBETTİKLERİMİZ”
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bülent KILIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Münevver BERTAN’a Saygıyla Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Hamdi AYTEKİN’e Saygıyla Prof. Dr. Kayıhan PALA Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tevfik OZAN’a Saygıyla Prof. Dr. Edibe PİRİNÇÇİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
*Simultane çeviri hizmeti Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından finanse edilmiştir.
13 ARALIK 2021
PAZARTESİ
13.30 – 14.30 KONFERANS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tayyar ŞAŞMAZ Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
İklim Değişikliği ve Kanamalı Viral Hastalıklar Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL Koç Üniversitesi Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. AD
14.30 – 14.45 ARA
14.45 – 15.45 İKİLİ KONFERANS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Banu ÇAKIR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Türkiye’de Geçmişten Günümüze Nüfus Politikaları Doç. Dr. Mehmet Ali ERYURT Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Türkiye’de Göçmenler ve Demografik Değişim Eren ÖZORPAK Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisi
15.45 – 16.00 ARA
16.00 – 17.30 DÜNYAYI KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN DÖNÜŞTÜRMEK: KADIN SAĞLIĞI VE ÜREME SAĞLIĞINDA DURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Üreme Sağlığındaki Hedeflere Yönelik BM Kuruluşlarının Çalışmaları Gökhan YILDIRIMKAYA UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) Türkiye Ofisi
Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Doç. Dr. Sare MIHÇIOKUR Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Türkiye’de Dezavantajlı Gruplarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Uzm. Dr. Ayşegül ESİN Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
13 ARALIK 2021
PAZARTESİ
13.30 – 15.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanı Prof. Dr. Meltem ÇÖL  Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-001, S-002, S-003, S-004, S-005, S-006, S-007, S-008, S-009 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-010, S-011, S-012, S-013, S-014, S-015, S-016, S-017, S-018 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hür HASSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S-019, S-020, S-021, S-022, S-023, S-024 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
13 ARALIK 2021
PAZARTESİ
13.30 – 15.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanı Prof. Dr. Deniz ODABAŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-025, S-026, S-027, S-028, S-029, S-030, S-031, S-032, S-033 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-034, S-035, S-036, S-037, S-038, S-039, S-040, S-041, S-042 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-043, S-044, S-045, S-046, S-047, S-048 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
14 ARALIK 2021
SALI
08.30 – 10.00 AFET EPİDEMİYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sabahat TEZCAN Emekli Öğretim Üyesi
Afet Epidemiyolojisinde Temel Kavramlar Doç. Dr. Hür HASSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Afetlerde Veri Toplama Yöntemleri ve Önemi Prof. Dr. Nilay ETİLER Okan Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Afetlerde Araştırma Yöntemleri Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL STY Danışmanlık
10.00 – 10.15 ARA    
10.15 – 11.45
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERVİKAL KANSER ELİMİNASYONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe AKIN Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Rahim Ağzı Kanseri; Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Karsinogenez  Prof. Dr. Ali AYHAN Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Türkiye’de Servikal Kanserlerin Eliminasyonu Ne Ölçüde Olası? Dr. Ecenur TOPAL Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Küresel Servikal Kanser Eliminasyon Girişiminde DSÖ ve Türkiye Dr. Vitaly SMELOV WHO Regional Office for Europe
Division of Country Health Programmes NCD Management
11.45 – 12.00 ARA
12.00 – 13.00 TTB OTURUMU:
21. YÜZYIL: YAŞAMIN KRİZİ, SALGINLAR VE MÜCADELE
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gamze VAROL Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Yaşamın Krizi ve COVID – 19 Pandemisi Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU Türk Tabipleri Birliği
Bir Yönetmeme Hikayesi: COVID – 19 Pandemisi Prof. Dr. Feride AKSU TANIK Türk Tabipleri Birliği
13.00 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.00
DEĞİŞEN DÜNYADA HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ VE YENİ GEREKSİNİMLER
Oturum Başkanı Prof. Dr. Metin HASDE Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Başkanı
Avrupa’da Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi: U.E.M.S. Perspektifi Dr. Marc SOETHOUT, PhD Head of UEMS Public Health Medicine Section
Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanlık Alanında Eşyetkilendirme Çalışmaları Prof. Dr. Dilek ASLAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanlık Alanında Ölçme Değelendirme Çalışmaları Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
15.00 – 15.15 ARA
15.15 – 16.15
KONFERANS
Oturum Başkanı Dr. Irshad A SHAIKH, MPH, PhD Head of Office WHO European Center on Preparedness for Humanitarian and Health Emergencies
Afetlerde Uluslararası İşbirliği Dr. Dorit NITZEN World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe Regional Emergency Director
16.15 – 16.30 ARA
16.30 – 17.30 İKİLİ KONFERANS
Oturum Başkanı Prof. Dr. İskender GÜN Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Değişim Gereksinimi; Ne Yapılmalı? Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Mehmet AKMAN Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği AD
19.30 – 20.30 DENEYİM PAYLAŞIM OTURUMU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU Emekli Öğretim Üyesi
Afet Deneyimleri Prof. Dr. Çağatay GÜLER Emekli Öğretim Üyesi
*Simultane çeviri hizmeti Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından finanse edilmiştir.
14 ARALIK 2021
SALI
08.30 – 10.00 SOSYAL BİLİMCİ GÖZÜYLE PANDEMİ DÖNEMİNDE İLETİŞİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
COVID – 19 Pandemisi: Bir Hekim – Sosyolog Gözünden Toplumbilimsel Yansımalar Prof. Dr. Göksel ALTINIŞIK ERGUR Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD
COVID – 19 Pandemi İletişimi ve Etik Uzm. Dr. Muhtar ÇOKAR İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı
Pandemide Antropolog Gözünden İletişim Prof. Dr. Akile GÜRSOY Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.45 AFETLERDE RİSK İLETİŞİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Afetlere Hazırlık ve Risk İletişimi Dr. Öğr. Üyesi Canay DOĞULU TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Risk İletişimi Çalışmalarından Bulgular ve Öneriler Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL STY Danışmanlık
Kriz İletişimi Prof. Dr. İnci ÇINARLI Galatasaray Üniversitesi İletişim Fak.
Afetlerde İnternet ve Sosyal Medya Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
11.45 – 12.00 ARA
12.00 – 12.30 DENEYİM PAYLAŞIM OTURUMU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Toker ERGÜDER DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Direktörü
Sağlıkta İletişim ve Savunuculuk Müşerref Pervin Tuba DURGUT Milletvekili / TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.00
TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELESİ VE SAĞLIK ETKİLERİ İÇİN YEŞİL MUTABAKAT
Oturum Başkanı Anne STAUFFER Deputy Director, HEAL
Yeni Yeşil Mutabakat Yaklaşımının Türkiye Ekonomisi için Potansiyeli Nedir? Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü
Sağlık Sektörü için Yeni Yeşil Mutabakatın Anlamı Nedir? Rob ABRAMS Climate & Health Lead, Medact
Sıfır Kirlilik Sophie PERROUD EU Policy Coordinator, HEAL
15.00 – 15.15 ARA
15.15 – 16.15 KONFERANS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Değişen Dünyanın Değişmeyen Gerçeği: Yoksulluk ve Eşitsizlik Dr. Akif AKALIN Emekli Öğretim Üyesi
16.15 – 16.30 ARA
16.30 – 18.00 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE İKLİM ADALETİ
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.
İklim Değişikliği Sağlık Etkilerinin İzlenmesi Prof. Dr. Kayıhan PALA Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Yerel Düzeyde Sağlık ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları Prof. Dr. Didem EVCİ KİRAZ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak Halk Sağlığı AD
İklim Adaleti ve İklim Göçmenliği Yrd. Doç. Dr. Ethemcan TURHAN Groningen Üniversitesi Mekansal Planlama ve Çevre Bölümü
İklim Krizi: Nedenler ve Etkiler Özgür GÜRBÜZ Ekosfer Derneği
14 ARALIK 2021
SALI
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-049, S-050, S-051, S-052, S-053, S-054 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-8
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sarp ÜNER Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-055, S-056, S-057, S-058, S-059, S-060 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-9
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa TÖZÜN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-061, S-062, S-063, S-064, S-065, S-066, S-067, S-068, S-069 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-10
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Gökhan TELATAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-070, S-071, S-072, S-073, S-074, S-075, S-076, S-077, S-078 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-11
Oturum Başkanı Prof. Dr. Burcu TOKUÇ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak.
S-079, S-080, S-081, S-082, S-083, S-084, S-085, S-086, S-087 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-12
Oturum Başkanı Prof. Dr. Coşkun BAKAR Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-088, S-089, S-090, S-091, S-092, S-093 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
14 ARALIK 2021
SALI
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-13
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mine Esin OCAKTAN Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-094, S-095, S-096, S-097, S-098, S-099 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-14
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yasemin DURDURAN Necmettin Erbakan Ü. Meram Tıp Fak. Halk sağlığı AD
S-100, S-101, S-102, S-103, S-104, S-105 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-15
Oturum Başkanı Prof. Dr. Öner KURT Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-106, S-107, S-108, S-109, S-110, S-111, S-112, S-113, S-114 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-16
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sare MIHÇIOKUR Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-115, S-116, S-117, S-118, S-119, S-120, S-121, S-122, S-123 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-17
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-124, S-125, S-126, S-127, S-128, S-129, S-130, S-131, S-132 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-18
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tufan NAYİR DSÖ Türkiye Ofisi
S-133, S-134, S-135, S-136, S-137, S-138 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15 ARALIK 2021
ÇARŞAMBA
08.30 – 10.00 BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNDE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tacettin İNANDI Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Tüm Yönleriyle Zorunlu Aşılama Prof. Dr. Ahmet SALTIK Atılım Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Açısından Yeni Aşı Teknolojileri Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA Ege Üniversitesi Tıp Fak. Parazitoloji AD
Halk Sağlığı Acillerinde Bağışıklama Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Mestan EMEK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.15
İKİLİ KONFERANS
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA GIDA GÜVENCESİ
Oturum Başkanı Ayşegül SELIŞIK FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı
İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Gıda Güvencesine Etkisi Prof. Dr. İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü
İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi Keigo OBARA FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) Türkiye Ofisi Gıda Güvenliği Uzmanı
11.15 – 11.30 ARA
11.30 – 12.30 PANDEMİYE ÇEVRESEL BAKIŞ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Derya ÇAMUR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Pandemiye Çevresel Bakış Prof. Dr. Çağatay GÜLER Emekli Öğretim Üyesi
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.00
NADİR HASTALIKLAR: MULTİDİSİPLİNER BİR ALANDA HALK SAĞLIĞININ ROLÜ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Recep AKDUR Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Nadir Hastalıklar ve Önemi Arş. Gör. Dr. Hüseyin ÖRÜN Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Nadir Hastalık Kayıtları: İtalya Kayıtları ve ERN Kayıtları Dr. Domenica TARUSCIO Italian National Instıtute of Health
National Center for Rare Diseases
Türkiye’de Nadir Görülen Genetik Hastalıklara Yaklaşım ve ACURARE’nin Faaliyetleri Prof. Dr. Uğur ÖZBEK Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD / Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nadir Kalıtsal Hastalıklarda Tıbbi Genetiğin Rolü ve Halk Sağlığı Yaklaşımı Doç. Dr. Müge GÜÇSAVAŞ ÇALIKOĞLU University of North Carolina Department of Pediatrics, Division of Genetics and Metabolism
15.00 – 15.15 ARA
15.15 – 16.15 KONFERANS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Türkan GÜNAY Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Uzmanının Afetler Konusunda Eğitimi Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
16.15 – 16.30 ARA
16.30 – 18.00 GÖÇMENLERİN SAĞLIK VE SOSYAL AÇIDAN DAYANIKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selma KARABEY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Göçmenler ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Prof. Dr. Seçil ÖZKAN Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Göçmenler ve Ruh Sağlığı Prof. Dr. Cengiz KILIÇ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Açısından Göçmenlerin Dayanıklılığı Prof. Dr. Ayhan KAYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü
19.30 – 20.30 SÖYLEŞİ SAATİ
Oturum Başkanı Uzm. Dr. Bükre ÇIKMAN Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü
COVID-19 Pandemi Döneminde Sanat Prof. Dr. Pınar OKYAY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
*Simultane çeviri hizmeti Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından finanse edilmiştir.
15 ARALIK 2021
ÇARŞAMBA
08.30 – 10.00 ENGELLİ BİREYLER İÇİN AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLILIK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hatice ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD
Yerel Yönetimler ve Engellilik Turan HANÇERLİ İstanbul Avcılar Belediye Başkanı
İklim Krizinin Engelli Bireylere Etkisi Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Engelli Birey Hemşireliği Öğr. Gör. Feyza DERELİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Halk Sağlığı Hemşireliği AD
Göç Politikaları ve Engellilik Prof. Dr. Sema BUZ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İadari Bilimler Fak. Sosyal Hizmet Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.45 TÜRKİYE  PSİKİYATRİ DERNEĞİ OTURUMU:
İKLİM KRİZİ, AFETLER VE RUH SAĞLIĞI
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yasemin DURDURAN Necmettin Erbakan Ü. Meram Tıp Fak. Halk sağlığı AD
İklim Krizi ve Ruh Sağlığı Uzm. Dr. Alper BÜLBÜL İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH
Hava Kirliliğinin Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Prof. Dr. Raşit TÜKEL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp. Fak.
Afetlerde Ruh Sağlığı Hizmetleri Prof. Dr. Mustafa SERCAN İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fak.
11.45 – 12.00 ARA
12.00 – 12.30 SLAYT GÖSTERİMİ
Oturum Başkanı Uzm. Dr. Mithat TEMİZER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dağlar ve Dağcılık Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU Emekli Öğretim Üyesi
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.00 YUVARLAK MASA OTURUMU:
DEĞİŞEN DÜNYANIN DEĞİŞMEYEN ÖNCELİĞİ: TÜTÜN ENDÜSTRİSİ İLE MÜCADELE
Oturum Başkanı Prof. Dr. Dilek ASLAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Tütün Endüstrisi İle Mücadele Halk Sağlığı Açısından Neden Değişmez Bir Gündemdir? Değişen Dünyada Hangi “Yeni” Öncelikler Vardır? Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Genç Halk Sağlıkçıların Bakış Açısıyla “Yeni Ürünler” Konusunda Değerlendirmeler Uzm. Dr. Yağmur KÖKSAL YASİN Hatay Dörtyol İlçe Sağlık Müdürlüğü
Dr. Mahmut Talha UÇAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Endüstrinin Çevreye Yönelik Zararları Nelerdir? Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Küresel Endüstriler Arasında Benzerlikler var mı? Prof. Dr. Recep Erol SEZER Yeditepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Profesyonellerine Hangi Rol Ve Sorumluluklar Düşmektedir Prof. Dr. Elçin BALCI Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Toplumsal Sorumlulukların Yerine Getirilmesi İçin Pratik Uygulamalar Ne(ler) Olabilir? Güncel Yapılanlar (Yerel, Ulusal, Küresel, vb) Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
15.00 – 15.15 ARA  
15.15 – 16.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-19
Oturum Başkanı Prof. Dr. Elçin BALCI Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-352, S-353, S-354, S-355, S-356, S-357 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.15 – 16.30 ARA
16.30 – 18.00 İKLİM KRİZİ , PARİS ANLAŞMASI VE TÜRKİYE
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Paris Anlaşması ve İklim Dr. Ümit ŞAHİN Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
Paris Anlaşması Sonrası Türkiye Ne Yapmalı? Prof. Dr. Erinç YELDAN Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
Paris Anlaşması Sonrası Kentsel Dirençlilik Prof. Dr. Nesrin ALGAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları AD
15 ARALIK 2021
ÇARŞAMBA
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-20
Oturum Başkanı Doç. Dr. Figen DEMİR Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-139, S-140, S-141, S-142, S-143, S-144 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-21
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-145, S-146, S-147, S-148, S-149, S-150 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-22
Oturum Başkanı Prof. Dr. Pınar OKYAY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-151, S-152, S-153, S-154, S-155, S-156, S-157, S-158, S-159 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-23
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tayyar ŞAŞMAZ Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-160, S-161, S-162, S-163, S-164, S-165, S-166, S-167, S-168 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-24
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine BARAN DENİZ Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S-169, S-170, S-171, S-172, S-173, S-174, S-175, S-176, S-177 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-25
Oturum Başkanı Prof. Dr. Türkan GÜNAY Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-178, S-179, S-180, S-181, S-182, S-183 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15 ARALIK 2021
ÇARŞAMBA
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-26
Oturum Başkanı Doç. Dr. Işıl ERGİN Ege Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-184, S-185, S-186, S-187, S-188, S-189 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-27
Oturum Başkanı Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR Necmettin Erbakan Ü. Meram Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-190, S-191, S-192, S-193, S-194, S-195 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-28
Oturum Başkanı Prof. Dr. N. Ercüment BEYHUN Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-196, S-197, S-198, S-199, S-200, S-201, S-202, S-203, S-204 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-29
Oturum Başkanı Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fak. Hakl Sağlığı AD
S-205, S-206, S-207, S-208, S-209, S-210, S-211, S-212, S-213 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-30
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER Gazi Üniversitesi Tıp Fak Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
S-214, S-215, S-216, S-217, S-218, S-219, S-220, S-221, S-222 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-31
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sibel KIRAN Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü İş sağlığı ve Güvenliği AD
S-223, S-224, S-225, S-226, S-227, S-228 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16 ARALIK 2021
PERŞEMBE
08.30 – 10.00 PANDEMİDE SAĞLIKTA DİRENENLERİN ETİĞİ VE TOPLUMSAL DİRENÇLİLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Maltepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Pandemi Etiği, Kavramlar, Temel Sorun Alanları, İkilemler, Tartışmalar Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etiği AD
Pandemide Ahlaki Zorlanma Ve Dirençliliğin Olanaklılığı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USLU POOYANI Nişantaşı Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimler Fak. Sosyoloji Bölümü
Pandemide Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılığı ve Etik Dr. Aybeniz CİVAN KAHVE Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi
Pandemide Halk Sağlığı Bakışıyla Toplumsal Dirençlilik Prof. Dr. Sarp ÜNER Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.15 KONFERANS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alp ERGÖR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Türkiye İklim Değişiklikliğine Bağlı Afetlere Ne Kadar Hazır? Prof. Dr. Levent KURNAZ Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi
11.15 – 11.30 ARA
11.30 – 12.30 DENEYİM PAYLAŞIM OTURUMU:
PANDEMİ DENEYİMLERİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nur BARAN AKSAKAL Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Kızamıktan COVID’e İstanbul’da Filyasyon Prof. Dr. Işıl MARAL İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Adana’da COVID – 19 Filyasyon Çalışmaları Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya’da  COVID – 19 Filyasyon Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Mestan EMEK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.00
AVRUPA’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tufan NAYIR DSÖ Türkiye Ofisi
DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Bonn, Almanya’nın İklim Değişikliği Konusundaki Yetki ve Faaliyetleri Francesca RACIOPPI European Centre for Environment and Health (ECEH) Head of Bonn Office
İklim Değişikliği ve Sağlıkta Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Oliver SCHMOLL WHO Bonn Office
Programme Manager Water and Climate Programme
DSÖ Avrupa Bölgesindeki Aşırı Hava Olayları ve Sağlık Etkileri Vladimir KENDROVSKI WHO European Center for Environment and Health Technical Officer
15.00 – 15.15 ARA
15.15 – 16.45 TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİ VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Pınar OKYAY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.
Türkiye’nin Afet Politikası ve Afet Yönetim Sistemi Abdulkadir TEZCAN AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı
Sağlık Alanında Ulusal Düzeyde Afetlere Hazırlık Çalışmaları Uzm. Dr Şükrü YORULMAZ Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı
Sağlık Alanında İl Düzeyinde Afetlere Hazırlık Çalışmaları Dr. Hüseyin Hakan KARAKAŞ Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı
Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Doç. Dr. Itır ERHART Açık Açık Derneği (Afet Platformu adına)
16:45 – 17.00 ARA
17.00 – 18.30
PLASTİKLER VE SAĞLIK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Plastikler ve Çevre Sağlığı Doç. Dr. Sedat GÜNDOĞDU Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Üreme Sağlığında Çevresel Faktörler Prof. Dr. Oral ATANIYAZOVA Medical University of Karakalpakstan, Uzbekistan
Plastik Tüketim Ürünleri Kaynaklı Kimyasal Etkilenimi ve Riskler Prof. Dr.  Olivier JOLLIET University of Michigan, School of Public Health Department of Environmental Health Sciences, USA
16 ARALIK 2021
PERŞEMBE
08.30 – 10.00 HALK SAĞLIĞI UZMANLARININ İSTİHDAMIYLA İLGİLİ SORUNLAR
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erhan ESER Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
HASUDER SPİ Çalışma Grubu Yürütücüsü
Sağlık Bakanlığında Çalışan Halk Sağlığı Uzmanlarının Dağılımı Uzm. Dr. Metin GÜMÜŞ Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü
Halk Sağlığı Uzmanlarının Sahada Karşılaştığı Sorunlar ve Mevzuat Değişikliği Önerileri Uzm. Dr. Erdem ERKOYUN İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdam Sorunları, Planlama ve Yapılması Gerekenler Prof. Dr. Erhan ESER Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
HASUDER SPİ Çalışma Grubu Yürütücüsü
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.45 TTB HALK SAĞLIĞI KOLU GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ OTURUMU:
32. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: PANDEMİYE SAHADAN BAKIŞ, YANIT KAPASİTESİNİ GELİŞTİRME DİNAMİKLERİNDE DEĞİŞİM
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Programın Tanıtımı, Yöntem ve Epidemiyolojisi Uzm. Dr. Caner BAYSAN Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Bulgular Arş. Gör. Dr. İrem ALTINÖREN EVGİN Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Zorluklar ve Zorluklarla Baş Etme Arş. Gör. Dr. Hüseyin ÖRÜN Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
11.45 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.00 İKLİM KRİZİ VE ÇALIŞMA YAŞAMI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
İklim Krizi ve Büyük Transformasyon: Çalışanlar ve Toplum için Adil Dönüşüm Programı Kemal ÖZKAN Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı
Halk Sağlığı  Perspektifinden İklim Krizi ve Çalışma Yaşamı Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
İş, İklim,  Sağlık: Hepsini Birlikte Korumak Mümkün! Onur BAKIR UNI Global (Küresel Sendikalar Birliği) Koordinatör
15.00 – 15.15 ARA
15.15 – 16.45 TÜRKİYE’DE PERİNATAL SAĞLIK: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK SANKO Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Perinatal Sağlık Prof. Dr. Burcu TOKUÇ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak.
Sağlık Yöneticisi Açısından Türkiye’de Perinatal Sağlık Dr. Önder PORSUK Kırklareli Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü
Çocuk Sağlığı Açısından Klinik Bakışla Türkiye’de Perinatal Sağlık Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI SANKO Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Kadın Sağlığı Açısından Klinik Bakışla Türkiye’de Perinatal Sağlık Doç. Dr. Harun Egemen TOLUNAY Ankara Liv Hospital
16:45 – 17.00 ARA
17.00 – 18.30 SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GÖÇLERE DAYANIKLILIĞI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sibel SAKARYA Koç Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Göç ve Sağlık Sistemlerinin Dayanıklılığı Dr. M. Bahadır SUCAKLI DSÖ Türkiye Ofisi
Türkiye Sağlık Sisteminin Göçlere Dayanıklılığı Dr. Kanuni KEKLİK Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Dairesi Başkanı
Sağlık Sistemlerinin Göçlere Dayanıklılığı ile İlgili Analiz ve Öneriler Prof. Dr. Melikşah ERTEM SIHHAT Projesi
16 ARALIK 2021
PERŞEMBE
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-32
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zahide KOŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S-229, S-230, S-231, S-232, S-233, S-234 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-33
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-235, S-236, S-237, S-238, S-239, S-240 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-34
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-241, S-242, S-243, S-244, S-245, S-246, S-247, S-248, S-249 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-35
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehmet UYAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak.
S-250, S-251, S-252, S-253, S-254, S-255, S-256, S-257, S-258 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-36
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hatice ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD
S-259, S-260, S-261, S-262, S-263, S-264, S-266, S-267 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-37
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-268, S-269, S-270, S-271, S-272, S-273 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16 ARALIK 2021
PERŞEMBE
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-38
Oturum Başkanı Doç. Dr. Derya ÇAMUR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-274, S-275, S-276, S-277, S-278, S-279 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-39
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arda BORLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-280, S-281, S-282, S-283, S-284, S-285 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-40
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tacettin İNANDI Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-286, S-287, S-288, S-289, S-290, S-291, S-292, S-293, S-294 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-41
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gül ERGÖR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-295, S-296, S-297, S-298, S-299, S-300, S-301, S-302, S-303 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 – 15.15 KAHVE ARASI
15.15 – 16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-42
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-304, S-305, S-306, S-307, S-308, S-309, S-310, S-311, S-312 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-43
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erhan ESER Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-313, S-314, S-315, S-316, S-317, S-318 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
17 ARALIK 2021
CUMA
08.30 – 10.00 TÜRKİYEDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selma KARABEY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Sağlık Bakanlığı’nın Olağan Dışı Durumlar ve Afetlerde Ruh Sağlığı Hizmetleri Konusundaki Vizyonu Uzm. Dr. Esra ALATAŞ Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde İstanbul İl Deneyimleri Uzm. Dr. Pelin ŞAVLI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Mardin İl Deneyimleri Uzm Dr. Cihat ADIN Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.15 KONFERANS
Oturum Başkanı Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL STY Danışmanlık
Türkiye’de Depremler Dr. Murat NURLU AFAD Deprem Dairesi Başkanı
11.15 – 11.30 ARA
11.30 – 12.30
KONFERANS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU Emekli Öğretim Üyesi
İklim Krizinin Gölgesinde Göç, Sağlık ve Eşitsizlikler Dr. Santino SEVERONI Director, Health and Migration Program (PHM),
Office of the Deputy Director-General, World Health Organization, Geneva
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 16.30 FORUM: HALK SAĞLIĞI ALANINDA EĞİTİM VE İSTİHDAM SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
13.30 – 13.45 Forumun Amacı, İçeriği, Yöntem Prof. Dr. Bülent KILIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Anahtar Konuşmacılar
13.45 – 14.00 Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Prof. Dr. Ferda ÖZYURDA TOBB Üniversitesi. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
14.00 – 14.15 Halk Sağlığı Alanında Yüksek Lisans-Doktora Eğitim Prof. Dr. Belgin ÜNAL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
14.15 – 14.30 Tıp Eğitimi İçinde Halk Sağlığı Eğitiminin Yeri Prof. Dr. Bülent KILIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Forum Konuşmaları
14.35 – 16.30 Forum konuşmaları herkese açıktır. Katılmak isteyenler zoom ortamına alınacaktır.
16.30 – 17.00 KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI
KAPANIŞ
17 ARALIK 2021
CUMA
08.30 – 10.00 AFETLERDE SAĞLIK EKİBİNİN ROLÜ
Oturum Başkanı Dr. Turhan SOFUOĞLU Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği
Hekimin Rolü Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Hemşirenin Rolü Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği
Çevre Sağlık Teknisyeninin Rolü Hakan ÇETİNKAYA Çevre Sağlığı Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sağlık Yöneticisinin Rolü Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 12.15 DENEYİM PAYLAŞIM OTURUMU:
İKLİM KRİZİ VE ARTAN ÇEVRE SORUNLARINA YANITTA HALK SAĞLIĞI UZMANLARININ DENEYİMLERİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
İklim Değişikliği Ulusal Projeleri       Prof. Dr. Didem EVCİ KİRAZ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Çevre, İklim ve Sağlık İçin İşbirliği Projesi (ÇİSİP) Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Türk Tabipleri Birliği’nin İklim Değişikliğine İlişkin Politika Önerisi Belgesi Doç. Dr. Gamze VAROL Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.
Temiz Hava Hakkı Platformu ve Md.45 Savunuculuk Deneyimi Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Akkuyu Nükleer Santrali İçin Hazırlanan ÇED Raporu Değerlendirme Süreci: Deneyim Paylaşımı Prof. Dr. Coşkun BAKAR Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
İklim ve Politika Deneyim Paylaşımı Dr. Ümit ŞAHİN Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
17 ARALIK 2021
CUMA
08.30 – 09.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-44
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-319, S-320, S-321, S-322, S-323, S-324 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.30 – 09.45 KAHVE ARASI
09.45 – 10.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-45
Oturum Başkanı Prof. Dr. Günay SAKA Dicle Üniversitesi Tıp Faakültesi Halk Sağlığı AD
S-325, S-326, S-327, S-328, S-329, S-330 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-46
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nur BARAN AKSAKAL Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-331, S-332, S-333, S-334, S-335, S-336, S-337, S-338, S-339, S-340, S-341 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
17 ARALIK 2021
CUMA
11.00 – 12:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-47
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mestan EMEK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
S-342, S-343, S-344, S-345, S-346, S-347, S-348, S-349, S-350, S-351 Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.