Elçin Balcı

Elçin BALCI

Dr. Elçin Balcı, tıp eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1994 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı ile kazandığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış ve 2005 yılında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2005–2009 yılları arası öğretim görevlisi, 2009-2014 yılları arasında Yard. Doç.Dr., 2014-2020 yılları arasında Doç. Dr., 2020 Mart ayından beri Prof.Dr. kadrosuyla aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Balcı 2005-2008 yılları arasında Melikgazi Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkan Yardımcısı olmuş, 2010 yılından itibaren Talas Eğitim Araştırma Bölgesi’nde Eğitim Koordinatörü ve intern eğitim ve staj sorumlusu olarak görevlidir.
Halk sağlığı alanında 40’ı uluslararası indekslere giren 80’den fazla araştırma makalesi, 120’den fazla ulusal ve uluslararası kongre tebliği olan Dr. Balcı;
Kayseri İl Tütün Kontrol Komitesi Yürütme Kurulu Üyeliği,
İl Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Üyeliği,
İl Sağlık Müdürlüğü Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu Üyeliği,
Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeliği,
İl Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) Danışma Kurulu Üyeliği,
Erciyes Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Çalışmaları Grubu (KAÇAUM) Üyeliği,
Kayseri Kadın İşbirliği ve Geliştirme Derneği (KİGDER) Üyeliği,
HASUDER-Tütünle mücadele çalışma grubu üyeliği
HASUDER-Engelli çalışmaları grubu gibi grup ve kurul üyeliklerini yürütmektedir.
2014 yılından beri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim sorumlusu ve işyeri hekimi olarak görevlidir.

Tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa zararları,
bebek dostu hastane ve il çalışmaları,
bulaşıcı hastalıklar ve mesleki bulaşıcı hastalıklar,
kadına ve çocuğa yönelik şiddet,
çocuk ihmali ve istismarı,
sağlık hizmetleri yönetimi,
çalışan sağlığı ve güvenliği,
akılcı ilaç kullanımı,
homoseksüel gruplarda CYBH ve sağlık eğitimi,
yaşlı sağlığı gibi alanlarda çalışmaları mevcuttur.
Dr. Balcı evli ve 2 çocuk annesidir.