Mehtap Türkay

Mehtap TÜRKAY

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olmuştur. 1999-2004 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Uzmanlık sonrasında 2004-2010 yılları arasında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda, 2010 yılı sonrasında Halk Sağlığı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nda kol sekretaryası dâhil olmak üzere birçok görev almıştır. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde İşyeri Sağlık Birimini kurmuş 2008-2018 yılları arasında Birimde Koordinatörlük yapmıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Çalışan Sağlığı Koordinatörlüğü  yapmaktadır. Akademik ilgi alanları İşçi sağlığı, çocuk sağlığı ve özellikle bağışıklama hizmetleridir.