Caner Baysan

Caner BAYSAN

2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012-2017 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde 2017-2019 yılları arasında görev yaptı. 2019 yılında Batman İl sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar biriminde 6 ay görev yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalında epidemiyoloji yan dal uzmanlık eğitimine devam etmektedir. Joint Diseases and Related Surgery dergisinde biyoistatistik editör olarak görev yapmaktadır. Öncelikli ilgi alanları kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve çevre sağlığıdır