Çiğdem Çağlayan

Çiğdem ÇAĞLAYAN

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında 1997 yılında uzmanlık eğitimine başladı 2001 yılında halk sağlığı uzmanlığını aldıktan sonra aynı yerde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etti. Dr. Çağlayan’ın, temel çalışma alanları Çevre ve İşçi Sağlığıdır. Kocaeli’nde çevre sorunları ile ilgili çeşitli araştırma projelerinde yer almış, Anabilim dalı olarak gerçekleştirdikleri Kocaeli’de Sanayi Doğa ve İnsan çalışmasında yer alan bir araştırması nedeniyle 2016 yılında Nusret Fişek Halk Sağlığı  Araştırma İnceleme Özendirme Ödülünü almıştır. Çevre İçin Hekimler Derneği’nde 2008-2010 yılları arasında ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinde 2014-2016 döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Temiz Hava Hakkı Platformunda HASUDER temsilcisi olarak 2015 yılından beri görev yapmaktadır. Platformun çalışmaları kapsamında çıkartılan hava kirliliği raporlarında ilk kez Air-Q programının kullanıldığı sağlık etkilerinin hesaplanmasında görev aldı. Çevre sağlığı alanında Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında HEAL – Sağlık ve Çevre Birliği, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğiyle Nisan 2020’de başlatılan “Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesinde” yürütücülük yapmaktadır. İşçi sağlığı çalışmaları kapsamında bir COST aksiyonu olan OMEGA-NET aksiyonu yönetim kurulunda Türkiye temsilcisi olarak yer almaktadır.