Gül Ergör

Gül ERGÖR

Prof. Dr. Gül Ergör, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988’de Halk Sağlığı uzmanlık eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde başladıktan sonra, 1990-92 yıllarında ABD de Emory Üniversitesi’nde Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Master eğitimi aldı.  Uzmanlık eğitimini 1994 de tamamladı. 1997 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1998 de doçent olarak DEUTF ‘e geçti, 2003 yılında profesör unvanını aldı. 2006-2011 yıllarında Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. 2012 de Epidemiyoloji Bilim Dalı’nı kurdu ve 2013 de Epidemiyoloji Yandal Programı başlatıldı, bu güne kadar 7 yandal uzmanı mezun oldu. Epidemiyoloji yöntemleri yanı sıra, kronik hastalıklar ve kanser epidemiyolojisi, bulaşıcı hastalıklar sürveyansı ve kanıta dayalı tıp başlıca ilgi ve araştırma alanlarıdır.