bos-profil

Muzaffer ESKİOCAK

Ankara Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi (1984),  Ondokuz Mayıs Üni.Tıp Fakültesinden Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini (1993) tamamladı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Halk Sağlığı Uzmanı olarak Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürü ve İl Aşı sorumlusu olarak çalıştı.  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı (1995-2020).  Emeklilik sonrası halen SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bağışıklama, Bulaşıcı Hastalıklar, Ana Çocuk Sağlığı, Tıp Eğitimi, Çevre Sağlığı ve Sağlık Politikaları alanlarında çalıştı.

Edirne Tabip Odası Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı, HASUDER YK üyeliği, TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanlığı, HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar ÇG Başkanlığı yaptı. Halen Trakya Platformu Bilim Kurulu Üyeliği, TTB Aşı Çalışma Grubu Yürütücülüğü, HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar ÇG üyeliği sürmektedir.