ZEYNEP SOFUOĞLU

Zeynep SOFUOĞLU

Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu; İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Aynı zamanda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun Müdür Vekilliğini sürdürmektedir.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olmuştur.
2003 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Doktora Programını ve 2006 yılında Karolinska Enstitüsü Güvenliğin Geliştirilmesi Master Programını tamamlamıştır. Aynı zamanda; Psikodrama Grup Lideridir (tez konusu: Bir Paramediğin Olay Yerine Hazırlanması).
İzmir Ambulans Servisi’nde; sırasıyla ambulans hekimi, sorumlu hekimi, eğitim koordinatörü ve başhekim yardımcısı olarak çalışmıştır. Acil Sağlık Hizmetleri eğitim modüllerinin ve DSÖ Halk Sağlığı Acilleri Kursu’nun eğitmenidir.
Avrupa Birliği projeleri konusunda deneyimli olup 2008’den itibaren çok uluslu AB projelerinde ulusal bilimsel koordinatörlük yapmıştır. TÜBİTAK adına Ufuk 2020 Bilgi Çoğaltıcısıdır. Acil Ambulans Hekimleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir.