Erhan Eser

Erhan ESER

Prof. Eser, 1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fak.’den Halk Sağlığı uzmanı derecesini aldı. İzmir 2016 yılında İl Sağlık Müdürlüğünde görev yaptı ve 1997 yılından bugüne dek Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Üniversitede çeşitli birimlerde idarecilik, kamu kuruluşların çeşitli komisyonlarında danışmanlık görevlerinde bulunmuş olan Prof. Eser’in bilimsel ilgi alanları Bölge Sağlık Yönetimi ve Sağlıkta Sonlanım (Algılanan sağlık ve yaşam kalitesi) araştırmalarıdır. Prof Eser, Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi alanlarında 13 bilimsel toplantı düzenlemiştir. Erhan Eser Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneğinin (SAYKAD) kurucularındadır ve halen HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Yöneticisidir.