İSkender Gün

İskender GÜN

1987 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu

1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı

1992-1999 Yılları arasında Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalıştı

1999 Yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalına öğretim üyesi olarak döndü.

2011 Yılında doçent ünvanı aldı

Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi ve fakültede dekan yardımcısı olarak çalışmaktadır