Alp Ergör

O. Alp ERGÖR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 35 yıllık hekim.

Akademisyenlik öncesi 7 farklı iş ve işyerinde çalıştı.

Eski bir iş müfettişi.

23 yıldır DEÜ Tıp Fakültesi HSAD öğretim üyesi.

Üniversite Hastanesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin kurulması (2006-2009; 2011-…), DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSAMER) kurulması alanına somut katkıları arasında sayılabilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü altındaki İş Sağlığı Doktora Programının yürütülmesi dışında Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki İSG YL ve PhD programlarında da görev alıyor.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Halk Sağlığı Okulu Yürütme Kurulu üyesi.

HASUDER Webiner programlarının yürütülmesine katkı veriyor.

İş Hijyenistleri Derneği üyesi.

Risk Yönetimi Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu üyesi.

International Commission on Occupational health (ICOH) üyesi.

TTB üyesi.

On yıldır yayımlanan bir günlük fanzin olan Alakarga’nın mutfağında çalışıyor.