BİLDİRİ KURALLARI

BİLDİRİLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için “Kongre Konuları” ile uyumlu olması zorunludur.
 • İlgili editör ilk değerlendirmede “Kongre Konuları” ile uyumlu bulunmayan bildiriler için red kararı önerebilir. Reddedilmesi önerilen bildiriler editörler kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Bildirinin Kongre Kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiri eğer bilimsel bir dergide yayına kabul edilmiş veya yayınlanmış ise bu durumun bildirilmesi şartıyla kabul edilebilir.
 • Daha önce başka bir kongrede sunulmuş bildiriler: Bildiri daha önce başka bir kongrede sunulmuşsa bu durum belirtilmelidir. Daha öncekiyle birebir aynı olmamak, çalışmayı halk sağlığı bilimi açısından yorumlayıp sunmak koşuluyla, yapılan değerlendirmede halk sağlığı alanına önemli katkı sağlayacağı sonucuna varılan bildiriler kabul edilebilir. Bu tür bildirilerin kongreye gönderilme gerekçesi online bildiri sisteminde Adım 9’da Bilim Kuruluna Not bölümünde ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır. Editörler tarafından daha önce sunulan bildiri talep edilebilir.
 • Özgün Araştırma türü bildirilerde insan ve hayvan üzerinde yapılan araştırmalarda Etik Kurul onayı alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı alınma durumu belirtilmelidir (alındı/alınmadı/etik kurul onayı gerekli değildir-kamuya açık verilerin değerlendirildiği çalışmalar gibi).
 • Bildiriler kongre web sayfasında yer alan online bildiri gönderim sistemi kullanılarak gönderilecektir. E-posta veya posta ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sisteme yüklenen bildiriler ilgili editör tarafından değerlendirildikten sonra Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından çift-kör (blind review) olarak değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme süreci, kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri gönderi sistemine kayıtlı kişi tarafından izlenebilecektir. Ayrıca bildiri sisteme yüklendiğinde, yeniden düzenleme istendiğinde, bildiri kongrede sunulmak üzere kabul veya reddedildiğinde, bildiri sahibine e-posta ile bildirimler gönderilecektir. Bu nedenle e-postanın ve istenmeyen (spam) e-postaların zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.
 • Kabul edilen bildirinin sunum türü (Sözlü / Poster), değerlendirmeyi yapan hakemlerin önerisiyle Editörler Kurulu tarafından belirlenecektir. Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise, sunum türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler ISBN No alınmış e-Kongre Kitabında yer alacaktır.
 • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

 • Kongrede iki TÜR bildiri kabul edilmektedir:
  • Özgün Araştırma (Niteliksel ya da Niceliksel Araştırma olabilir)
  • Derleme
 • Bildirileri sisteme yüklerken yazar tarafından TÜR seçimi yapılmalıdır.
 • Kabul edilen bildiriler e-kongre kitabında iki farklı BİÇİMDE yayımlanacaktır:
  • Özet Bildiri
  • Tam Metin Bildiri
 • Bildiri sistemine sadece ÖZET olarak yüklenen bildiri daha sonra TAM METİN haline dönüştürülemez. Bu bildiriler kabul edilmesi halinde Kongre Kitabında ÖZET BİLDİRİLER bölümünde basılır.
 • Kongre kitabında TAM METİN olarak yer alması istenilen bildirilerin ÖZET ile birlikte tam metin word dosyası da bildiri sistemine yüklenmelidir. Bildiri sitemine TAM METİN dosyası yüklenen bildiriler bu şekliyle hakem değerlendirilmesine alınır ve kabul edilenler Kongre Kitabında TAM METİN bölümünde basılır.

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ BİLDİRİ

Özet Özgün Araştırma Türünde Bildiri
 • Bildiriler en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildiri metni resim, tablo, grafik içermemelidir.
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
  • Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, etik kurul onayı durumu, varsa finansman, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
  • Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulmalıdır.
  • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
  • Kaynaklar: İsteğe bağlıdır.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime
Tam Metin Özgün Araştırma Türünde Bildiri
 • Bildiriler en az 1.000, en fazla 4.000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
  • Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, etik kurul onayı durumu, varsa finansman, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
  • Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulmalıdır. Resim, tablo ve grafik eklenebilir.
  • Tartışma: Güncel literatür doğrultusunda çalışmanın önemli bulguları tartışılmalıdır.
  • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
  • Kaynaklar: Zorunludur. Kaynak gösteriminde Türkiye Halk Sağlığı Dergisi kaynak yazım kuralları geçerlidir.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime

DERLEME TÜRÜ BİLDİRİ

ÖZET DERLEME TÜRÜNDE BİLDİRİ
 • Bildiriler en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Derleme hazırlayan sorumlu yazara ait, konuyla ilgili biri ilk isim olmak üzere en az iki bilimsel makale olmalıdır
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
  • Giriş ve Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gövde Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği anlatılmalıdır.
  • Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler yer almalıdır.
  • Kaynaklar: İsteğe bağlıdır.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime
TAM METİN DERLEME TÜRÜNDE BİLDİRİ
 • Bildiriler en az 1.000, en fazla 4.000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Derleme hazırlayan sorumlu yazara ait, konuyla ilgili biri ilk isim olmak üzere en az iki bilimsel makale olmalıdır
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
  • Giriş ve Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gövde Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği anlatılmalıdır.
  • Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler yer almalıdır.
  • Kaynaklar: Zorunludur. Kaynak gösteriminde Türkiye Halk Sağlığı Dergisi kaynak yazım kuralları geçerlidir.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (8 dk.sunum, 2 dk tartışma).
 • Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Poster sunumunuzu örnek şablonu kullanarak hazırlayabilirsiniz
 • Slaytın boyutlarını ve yönünü değiştirmeyiniz.
 • Poster sunumunuzu «geniş ekran» veya 16:9 olarak bilinen yatay formatta hazırlayınız.
 • Poster sunumunuzu tek slayt olarak hazırlayınız
 • Okunabilirlik açısından metinlerinizi hazırlarken 12 Puntodan küçük harf kullanmayınız.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.
 • Kaynakların slaytta yer almasına gerek yoktur, kongre kitabında bulunması yeterlidir.
 • Görsel eklediğinizde, görüntü kalitesini yüksek olduğundan emin olunuz.
 • Posterinizi tamamladığınızda PDF formatına dönüştürerek göndermeniz gerekmektedir. PDF dosyasına dosya ismi olarak bildiri numaranızı yazınız.
 • Yukarıdaki koşulları sağlamak koşuluyla istediğiniz slayt düzeni ve arka planı kullanabilir, tablo, grafik ya da görsel ekleyebilirsiniz.
 • Örnek e-poster şablonunu indirmek için tıklayınız.