KONGRE KURSLARI

AFET YÖNETİMİ ÇEVRİMİÇİ TEMEL KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Prof. Dr. Pınar OKYAY

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU
Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Prof. Dr. Elçin BALCI
Doç. Dr. Arda BORLU
Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU
Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL
Dr. Turhan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Dr. Reyhan Can YILDIZ
Arş. Gör. Dr. Aylin SÖNMEZ
Arş. Gör. Dr. Leyla TEKDEMİR

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

9

Kursun amacı Başta halk sağlığı uzmanlık öğrencileri olmak üzere konuya ilgi duyan lisans mezunlarının acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip uzmanların yetiştirilmesine katkı vermek hedeflenmiştir.
Hedef grup Halk sağlığı uzmanlık öğrencileri, sağlık bilimleri lisans mezunları
Öğrenim hedefleri
 1. Ülkemizde gerçekleşen en önemli afetler ve yönetimsel sorunları
 2. Afetlerde ulusal ve uluslararası örgütlerler ve mevzuat
 3. Bütünleşik afet yönetimi, ülkemizdeki mevcut durum
 4. Afetler özelinde toplumların dirençliliği

Ayrıca, katılımcılar aşağıdaki konularda hem konuyla ilgili bilgi hem de sorunları değerlendirme konusunda yapacakları uygulamalar ile beceri sahibi olacaklardır:

 1. Bir salgın hastalığın yönetimi nasıl olmalıdır?
 2. Hastane Afet Planı bileşenleri nedir? Nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?
 3. İl Afet Planı bileşenleri nedir? Nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00-09.30 Tanışma ve beklentilerin alınması Türkan GÜNAY
09.30-10.15 Türkiye’nin afetlerle imtihanı Necati DEDEOĞLU
10.15-10.30 Ara
10.30-11.15 Uluslararası ve ulusal aktörler, mevzuat ve tanımlar/ Pınar OKYAY
11.15-11.30 Ara
11.30-12.15 Bütünleşik afet yönetimi Sıdıka TEKELİ YEŞİL
12.15-13.30 Öğle arası (Slayt gösterisi izlerken birlikte yemek yeme)
13.30-14.15 Bütünleşik afet yönetimi Sıdıka TEKELİ YEŞİL
14.15-14.30 Ara
14.30-15.15 Uygulamalar Koordinatör
Türkan GÜNAY
  Grup 1: Film (Salgın) Leyla TEKDEMİR
Arda BORLU
  Grup 2: Hastane Afet Planı Reyhan Can YILDIZ
Zeynep SOFUOĞLU
  Grup 3: İl Sağlık Afet Planı Aylin SÖNMEZ
Turhan SOFUOĞLU
15.15-15.30 Ara
15.30-16.15 Grup Sunumları
Tartışma
Türkan GÜNAY
16.15-16.30 Ara
16.30-17.15 Afetlerde Dirençlilik Elçin BALCI
17.15-18.00 Günün değerlendirilmesi Türkan GÜNAY

AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Türkan GÜNAY

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
Uzm. Dr. Ferhat YILDIZ
Uzm. Dr. Çiğdem YILMAZ AYDIN
Uzm.Dr. Yağmur KÖKSAL YASİN

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

7

Kursun amacı Gerekçe: Afet ve acil durumlarda tüm rutin hizmetler olumsuz etkilendiği gibi cinsel sağlık üreme sağlığının (CSÜS) olumsuz etkilendiği de bilinmektedir. Afet ve acil durumlarda ülkelerin ya da olayın olduğu bölgenin sağlık sistemlerinin önceliklerinin afete yol açan olayla ilgili tanı ve tedavi hizmetlerine yöneldiği görülmektedir. Bu durum diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini giderek zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmalar önceki yıllardaki salgın, savaş sonrası mülteci krizi gibi durumlarda aile içi şiddetin arttığını, alınan tedbirlerin yetersiz kalmasıyla özellikle kadın ve çocukların olumsuz etkilendiğini, sağlık hizmetlerinin yanında, gıda, barınma, temiz su gibi birçok başka temel ihtiyaçtan da yoksun kaldığını göstermektedir.

Amaç: Bu eğitimin amacı, sağlık çalışanlarının afet ve acil durumlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) ile ilgili beklenen sorunlar, sunulması gereken hizmetler konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Hedef grup Halk sağlığı uzmanlık öğrencileri, sağlık bilimleri lisans mezunları
Öğrenim hedefleri
 • Afet ve acil durumlarda CSÜS’ü savunabilme
 • Afet ve acil durumlarda öne çıkan temel kavramları bilme
 • Afet ve acil durumlarda CSÜS’na yönelik sorunlar ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi ve beceri kazanma

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00-09.30 Tanışma ve beklentilerin alınması Türkan GÜNAY
09.30-10.30 Afet ve acil durumlarda CSÜS hizmetleri Türkan GÜNAY
10.30-10.45 Ara
10.45-11.30 MISP (Minimum initial service package ) yaklaşımı Ferhat YILDIZ
11.30-11.45 Ara
11.45-12.30 Afet ve acil durumlarda kritik gruplarda CSÜS hizmetleri: Gençler, LGBTİ+’lar, göçmenler, engelliler Filiz ABACIGİL
12.30-13.30 Öğle arası
13.30-14.00 Grup çalışması (Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet)
14.00-14.45 Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tıbbi hizmetler Pınar OKYAY
14.45-15.00 Ara
15.00-16.00 Afet ve acil durumlarda anne ve yenidoğan sağlığı Çiğdem YILMAZ AYDIN
16.00-16.15 Ara
16.15-17.15 Afet ve acil durumlarla CSÜS Hizmet Sunumu: İyi uygulama örnekleri Yağmur KÖKSAL YASİN

ERGEN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. L. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
Doç. Dr. Sinem AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Asya Banu BABAOĞLU
Uzm. Dr. Ayşegül ESİN
Dr. Başak TEZEL

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

7

Kursun amacı Halk sağlığı bakış açısıyla ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik ergen dostu programların oluşturulması ve yürütülmesine yönelik bilgi kazandırılması amaçlanmıştır.
Hedef grup Başta halk sağlığı uzmanlık/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve halk sağlığı uzmanları olmak üzere, ergen sağlığı konusuna ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm kongre katılımcıları.
Öğrenim hedefleri
 1. Ergenlik dönemi büyüme ve gelişme sürecini tanımlayabilmek
 2. Ergen sağlığının önemini, psiko-sosyal, kültürel ve çevresel belirleyenlerini tartışabilmek
 3. Ergen haklarını tanımlayabilmek ve savunuculuğu konusunda yapılabilecekleri önerebilmek
 4. Dünyada ve ülkemizde ergen sağlığında öncelikli sağlık sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm fırsatlarını halk sağlığı bakış açısıyla tartışabilmek
 5. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında “ERGENSOR” müdahalesinin önemini anlatabilmek
 6. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde sunulan ergen sağlığı hizmetlerini sıralayabilmek
 7. Ergenlerin katılımına yönelik neler yapılabileceğini tartışabilmek
 8. Ergenlere yaşam alanlarında ulaşabilmek için neler yapılabileceğini tartışabilmek

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı
9.30-10.15 Açılış, Tanışma Tüm Düzenleyiciler
  Beklentilerin alınması Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması Deniz Odabaş Hilal Özcebe Asya Babaoğlu
10.15-10.45 Oturum 1 – Öğrenim Hedefi 1 Ergenlik dönemi- büyüme ve gelişme Burcu Tokuç
10.45-11.15 Oturum 2 – Öğrenim Hedefi 2 Ergen sağlığının belirleyicileri Hilal Özcebe
11.15-11.30 Ara  
11.30-12.00 Oturum 3 – Öğrenim Hedefi 3 Ergen hakları Asya Babaoğlu
12.00-12.40 Oturum 4 – Öğrenim Hedefi 4 Dünyada ve ülkemizde ergen sağlığında öncelikli sağlık sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm öneriler Ayşegül Esin
12.40-13.40 Yemek Arası  
13.40-14.10 Oturum 5 – Öğrenim Hedefi 6 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde sunulan ergen sağlığı hizmetleri Başak Tezel
14.10-15.00 Oturum 6 – Öğrenim Hedefi 7 Ergenlerin katılımı Grup Tartışması Ayşegül Esin Hilal Özcebe Burcu Tokuç Asya Babaoğlu
15.00-15.20 Ara  
15.20-16.10 Oturum 7 – Öğrenim Hedefi 8 Ergenlere yaşam alanlarında ulaşma yöntemleri Grup Tartışması Deniz Odabaş Hilal Özcebe Burcu Tokuç Asya Babaoğlu
16.10-16.40 Oturum 8 – Öğrenim Hedefi 5 “ERGENSOR” müdahalesinin önemini anlatabilmek Sinem Akgül
16.40-17.10 Tartışma- Sahada uygulama müdahalesi oluşturma Hilal Özcebe
17.10-17.30 Geribildirimlerin alınması Kapanış Burcu Tokuç Asya Babaoğlu Hilal Özcebe Deniz Odabaş Ayşegül Esin

İŞ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ KURSU

KURS SORUMLULARI

Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

7.5

Kursun amacı Kursa katılanlara,  iş sağlığı ile ilgili; temel kavramların, tarihsel gelişiminin, veri kaynaklarının, epidemiyolojik ölçütlerin, araştırma tasarımlarının tanıtılması, öğretilmesi ve uygulama becerilerinin edinilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu kursla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyenlerin için, iş ve sağlık ilişkilerinin epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile öğretilmesi amaçlanmıştır.
Hedef grup Halk sağlığı uzmanlık/doktora/yüksek lisans öğrencileri, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hemşireleri, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırmacılar
Öğrenim hedefleri
 1. İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim ve veri kaynakları konusunda bilgi kazanma
 2. İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilme ve yorumlayabilme
 3. İş sağlığı ile ilgili bilimsel araştırma tasarlayabilme ve uygulayabilme
 4. İş ve sağlık ilişkilerini öğrenme
 5. Temel SPSS uygulamaları konusunda beceri kazanma
 6. Epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalarda beceri kazanma

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00-09-30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
09.30-10.00 İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar Mustafa N.İLHAN
10.00-10.30 İş sağlığı epidemiyolojisinin tarihsel gelişimi Metin PIÇAKÇIEFE
10.30-10.45 Ara
10.45-11.15 İş, sağlık ve hastalık ilişkisi Mustafa N.İLHAN
11.15-11.45 İş sağlığında veri kaynakları Metin PIÇAKÇIEFE
11.45-12.00 Tartışma Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-13.30 İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütler Metin PIÇAKÇIEFE
13.30-14.00 İş sağlığında epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve tasarımı Mustafa N.İLHAN
14.00-14.15 Ara
14.15-15.00 Tıbbi istatistikle ilgili uygulamalar: -Temel SPSS uygulamaları (Grup çalışmaları -1) Metin PIÇAKÇIEFE
15.00-16.00 Epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalar (Çalışma yaşamıyla ilgili olgular üzerinden): (Grup çalışmaları -2) Metin PIÇAKÇIEFE
16.00-16.45 Grup sunumları Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
16.45-17.00 Kurs sonu değerlendirmesi – Kapanış Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE GÖÇ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Melikşah ERTEM

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Melikşah ERTEM
Prof. Dr. Nezih ORHON

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

4

Kursun amacı Sağlık hizmet sunucularının kültürlerarası iletişim konusunda duyarlı olmasının sağlanması
Hedef grup Her düzeyde sağlık hizmet sunucusu ve yöneticisi
Öğrenim hedefleri
 • Kültürün tanımını yapabilecek
 • Çok kültürlülük ve kültürel yeterliliği açıklayabilecek
 • Kültür ve iletişim ilişkisini belirleyebilecek
 • Kültürler arası iletişim yetkinliği ilkelerini sayabilecek
 • Sağlık hizmet sunumunda kültürler arası iletişimin önemini benimseyecek
 • Kültürler arası yetkin sağlık tesisinin özelliklerini sayabileceklerdir.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.30-10.15 Göç ve sağlık hizmetleri Melikşah Ertem
10.15-10.30 Ara
10.30-11.15 Kültür ve kültürler arası iletişim tanımı Melikşah Ertem
11.15-11.30 Ara
11.30-12.15 Çok kültürlülük ve kültürel yeterlilik Nezih Orhon
12.15-13.30 Öğle arası
13.30-14.15 Kültürler arası iletişim ilkeleri Nezih Orhon
14.15-14.30 Ara
14.30-15.15 Kültürel yetkin sağlık hizmetleri özellikleri Melikşah Ertem

MOODLE’DA KURS OLUŞTURMA VE İÇERİK HAZIRLAMA KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Tacettin İNANDI

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Tacettin İNANDI
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

6.5

Kursun amacı Çevrim içi eğitim sistemlerinden biri olan Moodle’da kurs oluşturmak ve oluşturulan kurslara içerik sağlamayı göstermek
Hedef grup Çevrim içi eğitim konularına ilgi gösteren, temel eğitici eğitimi becerileri olan kişiler, eğitimciler, uzmanlar
Öğrenim hedefleri
 • Moodle’da kurs oluşturabilir
 • Kursa katılımcı ekleyebilir
 • Kurs etkinliklerine erişim kısıtlaması koyabilir
 • Etkinlik tamamlama koşulunu belirleyebilir
 • Ders, video, kaynak ve sınav gibi etkinlikleri ekleyebilir
 • Bağlantılar verebilir; Youtube, Google Drive vb.
 • Ödev verebilir
 • Geribildirim formu oluşturabilir
Ek bilgi Kursta uygulama olarak Moodle sandbox demo sunucusu kullanılacaktır. Katılımcılar https://sandbox.moodledemo.net/ adresinden isterlerse kurs öncesinde giriş yaparak ön hazırlık yapabilirler.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00-09-30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
09.30-10.00 Moodle sandbox demo sunucusunun tanıtımı Tacettin İNANDI
10.00-10.30 Moodle sandbox demo sunucusuna kayıt Burcu KÜÇÜK BİÇER
10.30-10.45 Ara
10.45-11.15 Moodle sandbox demo sunucusunda kurs oluşturma Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
11.15-11.45 Moodle sandbox demo sunucusunda kurs oluşturma Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
11.45-12.00 Tartışma/ Soru-Cevap Burcu KÜÇÜK BİÇER
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-13.30 Oluşturulan Kursa Öğrenci kaydı yapılması/ Kurs etkinliklerine erişim kısıtlaması koyma Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
13.30-14.00 Kurs etkinliklerine tamamlama koşulu belirleme / Ödev verme Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
14.00-14.15 Ara
14.15-15.00 Kursa ders, video, kaynak ve sınav gibi etkinlikleri ekleme/ Bağlantı verme; Youtube, Google Drive vb. Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
15.00-16.00 Kurs Oluşturulması (Grup Çalışması) Burcu KÜÇÜK BİÇER
16.00-16.45 Oluşturulan kursun sunumu Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER
16.45-17.00 Kurs sonu değerlendirmesi – Kapanış Tacettin İNANDI
Burcu KÜÇÜK BİÇER

NİTEL ARAŞTIRMALAR KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
Doç. Dr. Temmuz Gönç ŞAVRAN
Dr. Öğr. Üyesi Elif DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Elif KÖSE
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN
Dr. Yağmur KÖKSAL YASİN
Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

7.5

Kursun amacı Kursumuzun amacı sağlık alanında nitel araştırma yapmayı planlayan ve bu konuda temel bir bilgi düzeyine sahip olmak isteyen katılımcılara nitel araştırmaların temel teorik bilgilerini aktarmaktır.
Hedef grup Halk sağlığı akademisyenleri
Öğrenim hedefleri
 • Nitel araştırmalar konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Nitel araştırma tipleri ve analizi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik kavramlarını anlamak,
 • Nitel araştırma yazımı konusunda bilgi sahibi olmak,

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00-09.45 Tanışma, Beklentilerin alınması, Program Tanıtımı Yağmur KÖKSAL YASİN Nureddin ÖZDENER
09.45-10.00 Ara
10.00-10.30 Nitel Araştırmalar- Giriş Yağmur KÖKSAL YASİN
10.30-10.45 Ara
10.45-11.30 Nitel Araştırma Tipleri, Yöntem Elif KÖSE
11.30-11.45 Ara
11.45-12.30 Nitel Araştırmalarda Analiz Nuray ÖZGÜLNAR
12.30-13.30 Ara
13.30-14.15 Nitel Araştırmalarda Güvenilirlik-Geçerlilik Elif DÖNMEZ
14.15-14.30 Ara
14.30-15.15 Nitel Araştırmalarda Etik Kurallar Ahmet Can BİLGİN
15.15-15.30 Ara
15.30-16.30   Nitel Araştırmalarda Yazım Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN
16.30-17.15 Kursun Değerlendirilmesi Yağmur KÖKSAL YASİN Nureddin ÖZDENER

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRME KURSU

ab logo yeni+

KURS SORUMLUSU

Berkay HACIMUSTAFA

EĞİTİMCİLER

Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ
Doç. Dr. Gamze VAROL
Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
HEAL Kıdemli Uzman Funda GACAL
Prof. Dr. Nilay ETİLER

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

ÜCRETSİZ
(Kongreye kayıt yaptırmak şartıyla)

TTB KREDİSİ

7

Kursun amacı Bu kursun amacı katılımcıların herhangi bir politika, program ya da projenin, toplumun sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED)’in yeri, önemi ve yönteminin aşamaları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarına katkı sağlamaktır.
Hedef grup Tıp fakültesi mezunları, çevre sağlığı alanına ilgi duyan sağlık profesyonelleri (hemşire, doktor gibi)
Öğrenim hedefleri
 1. Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kavramının tanım ve özelliklerine vakıf olması,
 2. Çevre ve sağlık sorunlarının çözümü için yapılan SED örnekleri konusunda bilgilendirilmesi ve
 3. SED yöntemini ve SED’in yürütülme aşamaları konusunda uygulamalı eğitim vererek beceri edinmeleri hedeflenmiştir.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı
09.00 – 09.30 Tanışma ve beklentiler
09.30 – 10.15 SED: Tanım, amaç ve basamakları
10.15 – 11.00 Dünya’dan SED örnekleri
11.00 – 11.15 Ara
11.15 – 12.00 Türkiye’den SED örnekleri
12.00 – 12.30 Seçme/eleme aşaması: Sunum ve alıştırma
12.30 – 13.30 Öğle arası
13.30 – 14.00 Kapsam Belirleme: Sunum ve Alıştırma
14.00 – 14.30 Değer Biçme ve Etki Tahmini: Sunum ve Alıştırma
15.00 – 15.30 Raporlama: Sunum ve Alıştırma
15.30 – 15.45 Ara
15.45 – 16.15 İzlem ve değerlendirme: Sunum ve alıştırma
16.15 – 16.45 Karar vericileri desteklemek/etkilemek: Sunum ve alıştırma
16.45 – 17.00 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış
hasuder logo en
heal
koaceli logo

SAĞLIK İŞ KOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Alp ERGÖR

EĞİTİMCİLER

Uzm. Dr. Elif ALTINDAŞ HATMAN
Dr. Nejdiye GÜNGÖRDÜ
Uzm. Dr. M. E. ALAGÜNEY
Prof. Dr. Raika DURUSOY
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Ekibi
Ege Üniversite Hastanesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Ekibi

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

4.5

Kursun amacı Kurs, katılımcıların sağlık işkolunda iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi ile ilgili temel kavramlar, araç ve yöntemler konusunda yetkinliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Hedef grup Halk sağlığı uzmanlık öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği çalışanları, iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanları ve uzmanlık öğrencileri
Öğrenim hedefleri
 • Sağlık işkolunda temel tehlike ve riskleri sıralayabilmek
 • Sağlık işkolunda yer alan bir işyeri için durum saptama yapabilmek
 • Sağlık işkolunda kullanılabilecek risk değerlendirme araçlarını bilmek
 • Sağlık işkolunda uygun izlem göstergelerini bilmek

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı
09:00 – 09:30 Açılış: Tanışma ve beklentiler
09:30 – 10:10 Birinci Oturum
Sunumlar
Ulusal ve uluslararası bağlamda sağlık işkolu
Risk değerlendirme ve sağlık işkolunda kullanılan yöntemler
10:10 – 10:50 İkinci Oturum Sağlık işkolunda tehlikelere ilişkin durum saptama ve risk değerlendirme odaklı grup çalışması
Grup sunumları ve tartışma
10:50 – 11:10 ARA
11:10 – 11:50 Üçüncü Oturum
Sunumlar
İş sağlığında veri, göstergeler, ölçütler ve sürveyans
Sağlık işkolunda İSAGÜ örgütlenmesinin temel işlevleri
11:50 – 12:30 Dördüncü Oturum Yürütülmesi gereken işler, işlevlerin tanımlanması, planlanması
Veri toplamanın önemi, veri kaynakları, gösterge ve ölçütler, sürveyans başlıklarının irdelenmesi odaklı grup çalışması.
Grup sunumları ve tartışma
12:30– 13:30 ARA
13:30- 14:10 Beşinci Oturum
Sunumlar
Sağlık işkolunda kurumsal yapılar, iletişim araç ve yöntemleri
Geçmişten Post COVID döneme sağlık işkolunda değişen tehlike ve risk alanları ve özel grupların yönetimi
14:10 – 14:50 Altıncı Oturum Sorunlar ve çözüm önerileri,
Kurumsal yapılarla ilişkilerin kurgulanması odaklı grup çalışması
Kısa grup sunumları, tartışma
14:50 – 15:10 ARA
15:10 – 15:50 Yedinci Oturum Tartışmaların ele alınan başlıklar bağlamında derlenmesi
15:50 – 16:30 Sekizinci Oturum Değerlendirmeler ve kapanış

TÜTÜN KONTROLÜNDE TOPLUM LİDERLİĞİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Dilek ASLAN

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Dilek ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Emine BARAN DENİZ
Prof. Dr. Günay SAKA
Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN
Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
Prof. Dr. Raika DURUSOY
Prof. Dr. Recep Erol SEZER
Dr. Seyfi DURMAZ

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

200 ₺

TTB KREDİSİ

6

Kursun amacı Kursun sonunda halk sağlık alanında çalışan ve/veya eğitim alan katılımcıların tütün kontrolünde toplum liderliği yapabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla; toplumda farkındalık yaratma ve savunuculuk yapma konularında temel bilgi, tutum ve davranışlara sahip olabilmeleri beklenmektedir.
Hedef grup Halk sağlık alanında çalışan ve/veya eğitim alanlar
Öğrenim hedefleri
 1. Dünyada ve Türkiye’de tütün kullanımına ilişkin güncel durumu açıklayabilecek,
 2. Tütün kontrolü kavramını ve kavramın bileşenlerine ilişkin güncel gereksinimleri söyleyebilecek,
 3. Tütün kontrolünde farkındalık, savunuculuk, liderlik gibi kavramları tanımlayabilecekler,
 4. Toplum liderliği için başlıca bilgi, tutum ve davranışları açıklayabilecekler,
 5. Tütün kontrolünde toplum liderliğinin temel stratejileri uygulayabilecekler,
 6. Özel gruplara yönelik uygulamada olabilecek benzerlikleri ve farklılıklarını söyleyebilecekler,
 7. Tütün kontrolünde toplum liderliği kapasite geliştirme sürecine katkı sağlayabileceklerdir.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.30-10.00 Açılış, Tanışma Bütün katılımcılar ve eğitimciler
10.00-10.15 Beklentilerin alınması Dilek ASLAN
10.15-10.30 Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması Dilek ASLAN
10.30-10.55 Oturum 1
Tütün kullanımı ve güncel durum (Öğrenim Hedefi 1)
Günay SAKA
10.55-11.10 Ara  
11.10-11.35 Oturum 2
Tütün kontrolünde güncel gereksinimler (tütün endüstrisi dahil) (Öğrenim Hedefi 2)
Recep Erol SEZER
11.35-12.00 Oturum 3
Toplumda farkındalık, savunuculuk: halk sağlığı perspektifiyle kavramsal yaklaşım (Öğrenim Hedefi 3)
Mehmet Ali KURÇER
12.00-12.25 Oturum 4
Tütün kontrolünde toplum liderliği nasıl olmalı? (Öğrenim Hedefi 4)
Nureddin ÖZDENER
12.25-13.25 Ara  
13.25-13.50 Oturum 5
Örneklerle savunuculuk/liderlik (Öğrenim Hedefi 5)
Dilek ASLAN
Meltem ŞENGELEN
13.50-14.15 Oturum 6
Savunuculuk/liderlik ve sağlık profesyonellerinin rolü (Öğrenim Hedefi 5,6,7)
Raika DURUSOY
14.15-14.25 Çalışma gruplarına ayrılma ve çalışma sistematiğinin oluşturulması
Kontrol listesinin tanıtımı
Okuma listesinin paylaşılması
Bütün eğiticiler
14.25-14.35 Grup oturumlarının açılması ve katılım Bütün eğiticiler ve katılımcılar
14.35-15.35       Örneklerle uygulamalar (grup çalışmaları) (Öğrenim Hedefi 5,6,7) Bütün eğiticiler ve katılımcılar
COVID-19 sürecinde hastanede liderlik (özel durumlar dahil) Raika DURUSOY
Seyfi DURMAZ
Tütünsüz üniversite için üniversitede liderlik (kadın lider) Mehmet Ali KURÇER
Tütünsüz evler modelinin toplumda yaygınlaştırılması (çocuk, ergen hedefleri dahil) Nureddin ÖZDENER
Düz paket uygulaması için savunuculuk Dilek ASLAN
Meltem ŞENGELEN
Nargile kafeler ve tütün kontrolü (ergenlere yönelik müdahaleler dahil) Recep Erol SEZER
Sağlık kurumunda çalışan bir sağlık çalışanı olarak toplumda tütün kontrolünde liderlik (mültecilerin de özel olarak yaşadığı genel toplum) Günay SAKA
Emine BARAN DENİZ
15.35-15.50 Ara  
15.50-17.00 Grup sunumları Raika DURUSOY
Günay SAKA
17.00-17.30 Geribildirimlerin alınması
Kapanış
Dilek ASLAN
Bütün katılımcılar ve eğitimciler