Ethemcan Turhan

Ethemcan TURHAN

Ethemcan Turhan, Groningen Üniversitesi, Mekansal Bilimler Fakültesi’nde çevresel planlama alanında öğretim üyesidir. 2016-2020 arasında İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH), Bilim, Teknoloji ve Çevre Tarihi Bölümü, Çevresel İnsani Bilimler Laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Lisansını ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden, yüksek lisans ve doktorasını Barselona Otonom Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden almıştır. Dr. Turhan’ın ana araştırma alanları iklim adaleti ve enerji demokrasisinin kesişiminde bulunmaktadır. Ampirik olarak Türkiye’deki iklim ve çevre hareketleri, enerji ve göç üzerine odaklanmaktadır.  Akademik çalışmaları Frontiers in Energy Research, Applied Energy, Energy Research and Social Science, Nature Climate Change, Turkish Studies, Sustainability Science, WIREs Climate Change, Global Environmental Change, Ecological Economics, Capitalism Nature Socialism, New Perspectives on Turkey, and Journal of Political Ecology gibi dergilerde yayımlanmıştır. İsyanın ve Umudun Dip Dalgası: Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları (Tekin Yayınları, 2016), Transforming Socio-Natures in Turkey: Landscapes, State and Environmental Movements (Routledge, 2019) adlı kitapların eş-editörlüğünü yapmış ve 2022 yılında Amsterdam Üniversitesi Yayınları’ndan çıkacak kentsel iklim adaleti konulu bir kitabın eş-editörlüğünü yapmaktadır.