Mehmet Akman

Mehmet AKMAN

Mehmet Akman, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalında

Profesör kadrosundadır. Halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ve birinci basamak yönetimi konularında eğitici ve araştırmacı olarak kapsamlı bir deneyime sahiptir. 2021 yılında WONCA (Dünya Aile Hekimleri Birliği) Araştırma Çalışma Grubu Başkanı ve TAHEV (Türkiye Aile Hekimliği Vakfı) Mütevelli Heyeti üyesidir. 2013-2019 yılları arasında EFPC (European Forum for Primary Care) danışma kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2019’dan beri PHCRD (Primary Health Care Research and Development)  dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Son dönem çalışmaları temel olarak birinci basamak organizasyonu, multidisipliner birinci basamak uygulamaları, birinci basamak düzeyinde kronik hastalık yönetimi ile ilgilidir. Ulusal koordinatör, danışman veya araştırma koordinatörü olarak uluslararası araştırma ve projelerde yer almaktadır. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) için Azerbaycan’da birinci basamak hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sağlık profesyonellerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için danışman olarak görev yapmaktadır. Bilimsel kitaplarda 10’dan fazla bölüm ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan 60’tan fazla ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır. WONCA’nin desteklediği Birinci Basamak Eğitim Araştırmaları Nasıl Yapılır (how to do primary care educational research, 2021) kitabının editörüdür.