Nureddin Özdener

Nureddin ÖZDENER

Nureddin Özdener, 1986’da Mardin Lisesinden ardından 1993 yılında Cerrahpaşa TıpFakültesi’nden mezun olmuştur. Halk Sağlığı tıpta uzmanlık eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2002-2007 yılları arasında tamamlamıştır. 2007 yılında Halk Sağlığı Uzmanı olan Dr. Nureddin Özdener Adana Sağlık Müdürlüğünde Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesinde Uzman olarak çalışmıştır. 2009 yılında Adana İlinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Şubesi kurucu müdürlüğünü üstlenmiş; şube müdürü olarak 3 yıl çalışmıştır. 2010 yılında DSÖ Bloomberg Bursu ile Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’nda Global Tütün Kontrol Liderliği Sertifika Programını tamamlamıştır.  Dr. Özdener, 2012 yılında Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü kurucu müdürlüğünü üstlenmiş ve burada üç yıl “Daha Sağlıklı Mardin” için çalışmıştır. Dr. Özdener, halk sağlığının, özellikle toplum ruh sağlığı, üreme sağlığı, iş sağlığı, tütün kontrolü, sosyal medya ve iletişim konularında çalışmalarını sürdürmektedir.  Toplum sağlığı için videolar ve sosyal medya içerikleri üretmektedir.

Dr. Özdener’in, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sürecinde topluma yönelik sosyal medya ve yuotube kanalında halkı bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı video çalışmaları bulunmaktadır.