Burcu Tokuç

Burcu TOKUÇ

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Burcu TOKUÇ, Sağlık Bakanlığında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı AD’da doktorasını tamamladı ve aynı Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Halk Sağlığı doçenti, 2016 yılında profesör ünvanını aldı.

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜKSAM)’nde kurucu üye olarak çalıştı. TTB halk sağlığı Kolu çalışmalarına katıldı. 2014-2018 yıllarında iki dönem Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp eğitimi AD’nda görev yapmaktadır. HASUDER Çocuk Sağlığı çalışma grubu yürütücülüğü ile birlikte Çevre Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Üreme Sağlığı Çalışma gruplarında yer almaktadır.

Başta Çocuk Sağlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı, Sağlık Yönetimi olmak üzere Halk Sağlığının pek çok alanında çalışmaları mevcuttur.