İlkay Delal

İlkay DELLAL

Prof.Dr. İlkay Dellal, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde, lisans, yüksek lisans, ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası ziyaretçi araştırmacı olarak 2003-2004 yıllarında ABD’de iklim değişikli ve tarım ilişkileri konusunda çalışmalarda bulunmuş, iklim değişikliğinin Türkiye tarımına ekonomik etkisini hesaplayan Türkiye Tarım Sektör Modeli(TARSEM)’ni kurmuştur. Bu çalışmaları Türkiye’nin ilk iklim değişikliği ulusal bildirimlerinde ve sonrasında pek çok sayıda politika belgesinde kullanılmıştır. İklim değişikliği ve tarım ilişkisi, etki, uyum ve azaltım konusunda çok sayıda makale, bildiri, kitap bölümü yayınlamış, projelerde yer almış, ulusal ve uluslar arası toplantılarda Türkiye tarımına etkileri, uyumu, azaltımı konularında çalışmalarını sunmuş, eğiticilerin eğitimi programları da dahil olmak üzere pek çok sayıda eğitim programında eğitici olarak görev almıştır. 2009’dan bu yana doktora düzeyinde “İklim Değişikliği Ekonomisi” dersini vermektedir. 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanını almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde çalışmakta, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.