Meltem Şengelen

Meltem ŞENGELEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 31 Temmuz 1993 yılında mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programını 2002 yılında, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Epidemiyoloji Doktora Programını 2011 yılında tamamlamıştır. Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında 2011 yılından bu yana Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir, derneği temsilen Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Erişkin Bağışıklama Rehberinin hazırlanması çalışmalarına katılmıştır.