Meltem Çiçekoğlu

Meltem ÇİÇEKLİOĞLU

Meltem Çiçeklioğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1997 yılında tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 1999 yılında Türk Tabipler Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursunun program geliştirme sürecinde yer almıştır. Bu tarihten itibaren hem bu kursun eğiticileri arasında yer almış hem de TTB olağan dışı durum değerlendirme ekiplerinde görev yapmıştır. TTB yayını olan Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri kitabı yazarları arasındadır. Olağan dışı durumlar yanısıra, kadın sağlığı, sağlık eğitimi, sağlık politikaları ve birinci basamak sağlık hizmetleri konularında araştırma yapmakta ve mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerde yer almaktadır.