Nüket Örnek Büken

Nüket ÖRNEK BÜKEN

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Fakülte’nin Tıp Tarihi ve Deontoloji bölümünden doktora (PhD) diplomasını 2000 yılında aldı. 2001- 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji – Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004 – 2005 yılında Yale Üniversitesi’nde post doc yaptı, “Interdisipliner Bioethics Project” bağlamında Yale Biyoetik Merkezi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 2005 tarihinde Doçent, 2010 yılında Prof. oldu. AÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisansını 2018 yılında tamamladı.

Halen HÜTF Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi üyesidir. HÜBAM (Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi) kurucu müdürüdür. HÜKSAM ( HÜ Kadın Araştırmaları Merkezi) Müdür yardımcısıdır. HÜ Sağlık hukuku Merkezi YK üyesidir. HÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve HÜ Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu üyesidir.