M. Ali Eryurt

Mehmet Ali ERYURT

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuş, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde almıştır. Doktora tez çalışmaları için Almanya’da Max Planck Demografik Araştırma Enstitüsü’nde bulunmuştur. Doçent ünvanını 2013 yılında Demografi alanında alan Eryurt halen Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde çalışmaktadır. 1998, 2003, 2008, 2013 ve 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, 2008 ve 2014 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları, Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, Türkiye’de Afganistan Uyruklu Sığınmacılar gibi çok sayıda büyük çaplı sosyal araştırmada proje koordinatörü ve araştırmacı olarak yer almıştır. Türkiye’nin demografik dönüşümü, nüfus politikaları, doğurganlık, bebek ölümlülüğü, çocuk yoksulluğu, sosyal eşitsizlikler, yaşlılık, göç kentleşme, sığınmacı ve mülteci nüfus, uluslararası işgücü göçü gibi konularda kitapları, kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır.