Nilay Etiler

Nilay ETİLER

Tıp doktoru ve halk sağlığı uzmanıdır, sosyoloji lisans derecesine sahiptir. Akdeniz Üniversitesi’ndeki lisans ve uzmanlık eğitiminden sonra Sağlık Bakanlığı’nda çalışmış, 2000-2016 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevi yapmıştır. Sonrasında Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF- Medecins Sans Frontier)’ın İstanbul’da göçmenler için psikososyal destek projesinde Tıbbi Hizmetler Yöneticisi görevini yürütmüştür. 2008 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nde bölüm editörüdür.

Türk Tabipleri Birliği’nde Halk Sağlığı Kolu ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu üyeliği yapmıştır. TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kurs eğiticisidir.

Halen İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD öğretim üyesidir ve UNR Larson Institute’de senior public health diversity advisor olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları toplumsal cinsiyet, sağlık politikaları, göçmenlerin sağlığı ve kent sağlığıdır. Kırkı uluslararası hakemli dergi ve kitapta olmak üzere yüze yakın sayıda makale, kitap bölümü yazmış çok sayıda bilimsel ödüle sahiptir.