Cavit Işık Yavuz

Cavit Işık YAVUZ

Tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı ve çevre sağlığı yandal uzmanı. 1993’te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1998-2002 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamladı ve bu bölümde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çevre sağlığı yandal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Çevre Sağlığı Uzmanı oldu. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aynı Anabilim Dalı’nda kurulan Çevre Sağlığı Bilim Dalı’nın Başkanı. Toplum ve Hekim Dergisi’nde yardımcı editörlük görevini sürdürüyor, COVID-19 pandemisi döneminde Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı.