Tufan Nayır

Tufan NAYİR

1979 yılında Mersin’de doğdu. 2002 yılında Çukurova tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde Halk sağlığı uzmanlığını tamamladı. Devlet hastanesi başhekimliği, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu hekimliği, İl sağlık müdür yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı saha koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Halk Sağlığı alanında 100’e yakın akademik çalışması olan Nayir, 2018 yılında Doçentlik ünvanını aldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık ve Bakan yardımcılığı makamlarında Sağlık hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi konularında danışmanlık yaptıktan sonra 2018 yılından beri Dünya Sağlık Örgütünde Bulaşıcı olmayan hastalıklar, sağlık teknolojileri ve çevre sağlığı konularında çalışmaktadır.