Turhan Sofuoğlu

Turhan SOFUOĞLU

1958 Bursa doğumludur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 mezunudur. 1986 – 2014 yılları arasında hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında 28 yıl kesintisiz olarak hekim ve yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süre içerisinde İzmir 077 Hızır Acil Servis sorumluluğu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 1998-2014 yılları arasında İzmir ilinde acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş, İzmir 112 Ambulans Servisi ve UMKE’nin kuruluşunu üstlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak, bu konular ile ilgili çıkarılan yasa, yönetmelik ve çok sayıda projenin hazırlanmasında aktif görev almıştır. 1999 Marmara Depremi, 2011 Libya’dan yaralı tahliyesi ve 2014 Soma Maden kazasında yönetici olarak aktif görev yapmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans sistemi ve afet tıbbı konularında eğitim almak üzere Almanya ve Japonya’ya gönderilmiştir.
Dr. Sofuoğlu, 2015-2020 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Afet Planlarından sorumlu Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004 yılından bu yana Acil Ambulans Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Tıbbı alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası projede koordinatör olarak görev almış olup yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda bilimsel yayın ve araştırması bulunmaktadır.