Sultan Ayaz Alkaya

Sultan AYAZ ALKAYA

Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, 1998 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimi de aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Hemşirelik alanında 2007 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent ve 2017 yılında profesör unvanlarını almıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal alanda pek çok makale, bildirisi olup çeşitli kitaplarda editörlükleri ve bölüm yazarlıkları mevcuttur. Hemşirelik alanında “Halk sağlığı Hemşireliği”, “Araştırma”, “Sağlığın Geliştirilmesi”, “Okul Sağlığı Hemşireliği” gibi çeşitli dersler yürütmektedir. Ayrıca, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği’nde başkanlık görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.