Feride Aksu Tanık

Feride AKSU TANIK

1959 yılında Ankara’da dünyaya geldi, 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi, aynı fakültede Halk Sağlığı Uzmanı oldu. İzmir Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığında, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültelerinin Halk Sağlığı  Anabilim Dallarında  öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma Uygulama Merkezinin ilk müdürü olarak çalışırken Türkiye’de Kanser Kayıt sisteminin kuruluşunda görev aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kuruluşunda ve müfredat geliştirme çalışmalarında yer aldı. 1999-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü.

2008-2010 TTB İkinci Başkanı, 2010-2012 Genel Sekreteri idi. Halen TTB Etik Kurulu başkanıdır.

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı için 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı KHK ile üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.

Uluslararası Sağlık Politikaları Birliğinin Avrupa biriminin (IAHPE) dönem başkanıdır.

Dünya Tabipler Birliğinin Sosyal ve Tıbbi İşler Komitesi danışmanıdır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu üyesidir.

2017 yılında Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülünü almıştır.

Sağlık politikaları, sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumu, topluma dayalı tıp eğitimi ilgi ve çalışma alanlarıdır. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.