Kemal Özkan

Kemal ÖZKAN

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye kökenli.

Ulusal sendika görevlerinin ardından, son 15 yıldır uluslararası sendikal harekette aktif olarak görev yapıyor. 2012 yılında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde, metal, kimya-enerji-maden ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren üç uluslararası sendikal örgütün birleşmesi ile kurulan Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL’un ilk genel kurulu’nda genel sekreter yardımcılığı görevine seçildi.

2016 yılında küresel örgütün Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan ikinci kongresinde de delegeler tarafından yeniden aynı görevine seçildi. IndustriALL Küresel Sendika, 143 ülkede 650 ulusal sendikaya üye 50 milyon fazla sanayi, enerji ve maden işçisini temsil ediyor.

Özkan, küresel sendikanın sektörel faaliyetlerinden, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgelerinden ve Sürdürülebilir Sanayi Politikası programın sorumluluklarını taşıyor.

Özkan ayrıca, çokuluslu şirketler yapılan küresel çerçeve sözleşmeleri ve uluslararası sendikal ağlardan da sorumlu. Kendisi uluslararası sendikal kampanyaların oluşturulması ve yürütülmesinde de görevler üstlenmekte.

İklim Değişikliği, Sanayi 4.0, işin geleceği and adil dönüşüm konularında IndustriALL’un politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi konusunda aktif rol oynamakta.