Ayubeniz Civan Kahve

Aybeniz Civan KAHVE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD.’de, 2016-2017 yılları arasında ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Kasım 2017’de psikiyatri uzmanı oldu.

Uzmanlık tezini sığınmacı ve mültecilerin ruh sağlığı alanında yaptı. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından verilen eğitimleri ve supervizyonlarını tamamladı. Bunun yanısıra 2019 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı Tıbbi Farmakoloji doktorasına devam etmekte.

2014-2016 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Samsun Şube Yönetim Kurulu’nda sayman olarak, 2016-2018 yılları arasında TPD Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu’nda koordinator olarak görev yaptı. 2018 yılından beri TPD’de Yönetim Kurulu üyesidir.