Pınar Okyay

Pınar OKYAY

Prof. Dr. Pınar Okyay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görevlidir. Bornova Anadolu Lisesi (1983); Ege Tıp (1989) ve Dokuz Eylül SBE Halk Sağlığı (1993) mezunudur. On yıl kadar sağlık ocağı hekimi, Sağlık Grup Başkan Yardımcısı, İstatistik Şube Müdürü ve İl Kalite Güvence Koordinatörü olarak çalışmış; 2000 yılında Adnan Menderes Üniversitesine geçmiştir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kurucu üyeliği de olmak üzere çeşitli görevler almış, 4,5 yıl Uygulama ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcılığı üstlenmiştir.

Halk sağlığında epidemiyoloji, sağlık araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği, biyoistatistik ve kadın sağlığı ağırlıklı çalışmaktadır. Bu konularda lisans öncesi ve lisans sonrası düzeyinde dersler vermektedir. ADÜSEM ve HASUDER bünyesinde gönüllü öğretim üyelerinin desteği 2013 yılından beri sürmekte olan ve 17. yapılmış olan Sağlıkta Araştırma Kurslarının (SAK) koordinatörüdür. Bu kurslara 300’den fazla her düzeyden öğretim elemanı katılmıştır. Çok sayıda tıpta uzmanlık ve yüksek lisans teze danışmanlık yapmıştır. Uluslararası ve ulusal 21 projede görev almıştır. Yerli ve yabancı birçok dergiye hakemlik yapmakta; bir SCI-expanded kapsamındaki uluslararası yabancı bir derginin Editör Kurulundadır. H-indeksi 21’dur.

2016-18 döneminde Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu üyesidir. 2018 Kasım itibari ile HASUDER’in Yönetim Kurulu başkanlığı ve 02.04.2010 itibari SB COVID 19 Bilim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.