Hüseyin Örün

Hüseyin ÖRÜN

Dr. Hüseyin Örün, 2017 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2019 yılı Aralık ayından beri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde Tıpta Uzmanlık öğrenimine devam etmektedir. Temel ilgi alanları; sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, bulaşıcı olmayan hastalıklar, kanser epidemiyolojisi, nadir hastalıklar ve nadir kanserlerdir. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Avrupa Solunum Derneği, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu üyesidir. HASUDER Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çalışma Grubu Üyesi’dir. Ağustos 2021’de HASUDER Nadir Hastalıklar Çalışma Grubu’nun kurulmasına öncülük etmiştir, halihazırda Çalışma Grubunun sekreteridir. Dr. Örün, Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu içerisinde nadir hastalıklar alanında veri toplama, ihtiyaçların tespiti ve kamuoyu farkındalık çalışmaları temelinde yürütülmekte olan NadirBaşkent Projesi ekibinin bir üyesidir. Gönüllü çalışmalarına Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda başlamış, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ve Nadir Hastalıklar Ağı’nda devam etmektedir.