Muhtar Çokar

Muhtar ÇOKAR

Hekim, tıp etiği alanında uzman. Yirmi beş yıldır İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın üreme sağlığı ve göç alanındaki çalışmalarına destek veriyor. Vakfın aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi ve insan ticaretinin önlenmesi programlarında yer aldı. Son on yıldır mültecilerin hak ettikleri koruma ve destek hizmetlerine erişimlerinin iyileşmesi için çalışıyor. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın Genel Müdür’ü ve İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyesi.