Ayşe Emel Önal

Ayşe Emel ÖNAL

Tıp doktoru, Halk Sağlığı uzmanı ve profesörüdür. 1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Devlet hastanesi acil hekimliği, sağlık ocağı hekimliği ve ana çocuk sağlığı, aile planlaması hekimliği deneyimlerinden sonra, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda “İstanbul’da yaşayan yaşlı öğretmenlerin sağlık sorunlarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Aletli Günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlişkisi” başlıklı tezi ile Halk Sağlığı uzmanı oldu. 2005 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı Doçentliği ünvanını aldı. 2007 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çevre Sağlığı Bilim Dalında doçent kadrosunda çalışmaya başladı. Aralık 2010 ’da profesör oldu ve İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görevine devam etti. 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2016 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı yıl aynı anabilim dalında Çevre Sağlığı Yan Dal Uzmanlık eğitimini başlatmıştır ve bugüne kadar iki mezun vererek sürdürmektedir. HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Çevre Sağlığı Grubunun bir üyesidir. İki dönem Halk Sağlığı Eş yetkilendirme Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2021 yılından başlayarak Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Üçü tamamlanmış, ikisi devam etmekte olan beş uluslararası kitap editörlüğü, üç uluslararası kitapta bölüm yazarlığı, bir ulusal kitap editörlüğü, dört ulusal kitapta bölüm yazarlığı vardır. İki yüzden fazla ulusal, uluslararası dergilerde araştırma makalesi ve ulusal, uluslararası kongrelerde bildirileri vardır. Web of Science’da 30’dan fazla uluslararası yayını vardır. Bugüne kadar danışmanı olduğu üç yüksek lisans, beş doktora, beş halk sağlığı uzmanını mezun etmiştir. Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Ayşe Emel Önal’ın başlıca araştırma alanları bulaşıcı hastalıklar, kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar, epidemiyoloji, gerontoloji ve çevre sağlığıdır.