Mehmet Aktekin

Mehmet AKTEKİN

1986’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kars Selim Sağlık Merkezi’nde mecburi hizmetini yaptı. 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Halk Sağlığı Uzmanı, 1995’de Doçent, 2001’de Profesör oldu. 1999 yılında ABD, Atlanta’da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde (CDC) altı ay süreyle konuk araştırmacı olarak çalıştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nı kurdu ve başkanlığını yürüttü. İnteraktif ve aktif eğitim yöntemlerinin fakültede yerleşmesinde görev aldı. Tüm öğretim üyeleri için “eğitici eğitimi” kursları düzenledi ve bu kurslarda eğitici olarak çalıştı. 2004’de Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı oldu. Aynı tarihte Üniversitelerarası Kurul’a seçildi. Üniversiteyi temsilen Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) genel kurul ve toplantılarına katıldı. Bu kapsamda Avrupa’nın pek çok üniversitesini ziyaret etti ve inceleme olanağı buldu. 2009’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi’ne geri döndü. Halen Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Çok sayıda yayınlanmış uluslararası, ulusal makale ve kongre bildirileri vardır.