Necati Dedeoğlu

Necati DEDEOĞLU

Dr. H. Necati Dedeoğlu 1970 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. Dört yıl Anadolu’nun çeşitli sağlık ocaklarında hekimlik yaptı. !974-75 yıllarında İngiltere’de Halk Sağlığı Uzmanlığı eğitimi aldı.1975 yılı sonunda Ankara’da Hıfzıssıhha Okuluna atandı.1976 yılında 6 ay süreyle DSÖ’nün Moskova ve İskenderiye’de yürüttüğü Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi kursuna katıldı.1979 yılında Hollanda’da düzenlenen bir yıllık Sağlık Yönetimi Master kursunu bitirdi, Türk işçileriyle ilgili bir araştırma yürüttü. !983 yılında Okul kapanana kadar DSÖ’nün Sağlık İnsangücü Projesinin koordinatörlüğünü ve Hıfzıssıhha Okulu Epidemiyoloji bölüm başkanlığını yürüttü. Bu arada pek çok afette ve sağlık hizmetlerinin sağlanması ve bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü ile görevlendirildi. Dünya Sağlık Örgütü danışmanlıklarında bulundu.  1983 yılında halk sağlığı doçentlik unvanını aldı.

1883-84 yılları arasında Ankara Sağlık Müdür Yardımcısı ve Gevher Nesibe Eğitim Enstitüsü eğiticisi olarak görev yapan Dr. Dedeoğlu, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında göreve başladı. 1989 yılında profesör oldu ve 2011 yılına kadar Anabilim Başkanlığı görevini sürdürdü.  Akdeniz Üniversitesinden sonra 1 yıl Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ve 3 yıl süreyle Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde çalışan Dr. Dedeoğlu, şu anda Ankara’da emeklilik yaşamını sürdürüyor. TUBİTAK Bilim Adamı bursu, Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü, Füsun Sayek Hizmet Ödülü ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği ödülü sahibidir.