M. Akif Akalın

M. Akif AKALIN

1985 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 15 yıl hekim ve yönetici olarak görev yaptı.

2005 yılında Kanada’da Ryerson Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nu bitirdi. Toronto Belediyesi Halk Sağlığı Departmanı’nda çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev aldı ve 2012 – 2016 yılları arasında Toplumcu Tıp dersleri verdi. 2016 yılında emekli oldu.

İstanbul Tıp Fakültesi İlkyardım Eğitimi Merkezi’nde ilkyardım eğitmenliği yaptı ve hekimlere ve halka yönelik çok sayıda ilkyardım ve ileri ilkyardım eğitimleri verdi.

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim programlarında eğitici olarak görev aldı.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı’nın (INSEV) eğitim ve yayın etkinliklerine destek verdi. Aşırı Teşhis kitabının dilimize çevirisini yaptı.

2014 – 2015 yıllarında İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ayda bir halka yönelik Toplumcu Tıp Söyleşileri düzenledi.

İstanbul Sıtma Savaşı Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer aldı ve çeşitli görevler üstlendi.

Aralarında “Toplumcu Tıp: Sovyetler Birliği Deneyimi”, “Toplumcu Tıbba Giriş: Toplumcu Tıp Ders Notları” ve “Sağlığa ve Hastalığa Toplumcu Yaklaşım”ın da yer aldığı kitapları ve çevirileri bulunmaktadır.

Halen Toplumcu Tıp – Sınıfın Sağlığı bloğunun ve Çanakkale Düşünce Platformu’nun yöneticiliği görevini yürütüyor. Çanakkale’de toplumcu tıp üzerine halka yönelik toplantılar düzenliyor ve çeşitli medya organlarında halk sağlığı ve toplumcu tıp konularında yazıları yayınlanıyor.