Akile Gürsoy

Akile GÜRSOY

İngiltere’de Durham Üniversitesi Antropoloji Bölümünden lisans, Hacettepe Üniversitesi’nden sosyal antropoloji doktorasını aldı. Sağlık antropoloji alanında uzmanlaştı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalıştı, ABD’de University of Texas at Austin’de misafir öğretim üyesi oldu. 2004’te Venezuela’da seçimle International Forum for Social Science in Health (IFSSH) yönetim kurulu başkanı seçildi. 2005’te “Health Challenges of the Third Millenium” Dünya Kongresinin başkanlığını yürüttü. Social Science and Medicine dergisinin danışman editörlüğü, Avrupa Bilim Vakfı Türkiye temsilciliği gibi görevler aldı. Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Bilimler kurucu başkanlığı yaptı. Halen Beykent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.