bos-profil

Işıl MARAL

Prof. Dr. Işıl MARAL, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş,

1993-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini almış,

1997-2010 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürütmüş,

2010-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmış,

2015’den beridir de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya devam etmektedir.

2002’de halk sağlığı doçenti, 2010’da halk sağlığı profesörü olmuştur.

2009’da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Mikrobiyoloji doktora derecesini (PhD) almıştır.

2012-2013’de, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünde, bulaşıcı hastalıklar, aşı programları, halk sağlığı laboratuvarları ve bilimsel araştırmalardan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde kızamık salgının İstanbul’da kontrol altına alınmasında aktif olarak çalışmıştır.

2014’den beri TUKMOS Halk Sağlığında başkanlık görevini yürütmektedir. 2009-2014 komisyonun birinci ve ikinci döneminde üye olarak görev yapmıştır.

2000-2002’de, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunda çalışmıştır.

2015-2017’de İstanbul Medeniyet Üniversitesinde dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2016 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyesidir.

2011 yılından beri Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi etik kurul üyesidir.

2019-2020, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 (UÇEP-2020), güncelleme çalışmasında görev almıştır.

Sağlık Bakanlığının pek çok bilimsel kurul ve komisyonunda yer almıştır. Halen Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu, Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Komisyonu ve Kızamık Doğrulama komisyonlarının üyesidir.

Mart 2020’den itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan “COVID-19 pandemi koordinasyon kurulu”nda ve İstanbul Valiliği Pandemi kurulunda da yer almaktadır.