bos-profil

Nuri Seha YÜKSEL

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri : Bakırköy/İstanbulşi

Doğum Tarihi : 1970

Eğitim

2017 Anadolu Üniversitesi AÖF. Sosyoloji Bölümü

2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/İzmir

İş Kariyeri

-2020-2022 dönemi yönetim kurulu üyeliği ve İzmir Tabip Odası genel sekreteri

-2018-2020 İzmir Tabip Odası Yönetim kurulu üyesi.

-2012 DEÜTF Aile Hekimliği A.D. Saha Eğitimi

– 2007 İzmir Altındağ-1 17 No lu Aile Sağlığı Merkezinde halen  Pratisyen Hekim

– 2004 İzmir Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi

-2003 İzmir Bornova Sağlık Grup Başkanlığı-Eğitim sorumlusu

Katıldığı Kurs, Seminer ve Kongreler

-2021 ”Zorlu Durumlarda Ruh Sağlığı Hizmetleri: Göç, pandemi, afetler ve acil durumlar” Uluslararası Sempozyumu’nda “COVID 19 Pandemisinin Bireylere Etkileri ve Koruyucu ve Birinci Basamak Ruh Sağlığı Hizmetleri”  paneli “Birinci Basamak Ruh Sağlığı Hizmetleri”  konuşmacı

  • 2018-2021 “ Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Eğitimi” Eğitimlerinde eğiticilik görevi
  • 2017 “ Ruh Sağlığı Gereksinimi Eylem Programı Eğitici Eğitimi”Ankara
  • 2017 “Ruh Sağlığı Gereksinimi Eylem Programı Eğitimi”İstanbul
  • 2009 DEÜTF Aile Hekimliği A.B.D. Kliniğe Giriş Eğitici Eğitimi Kursu
  • 2004 DEÜTF Aile Hekimliği A.B.D. ‘Eğitim Formasyonu’ Kursu

· 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ’Eğitim Becerileri Kursu’