Sıdıka Tekeli Yeşil

Sıdıka TEKELİ YEŞİL

Sıdıka TEKELİ YEŞİL halen İsviçre’de serbest danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Doktorasını Epidemiyoloji alanında İsviçre’deki Basel Üniversitesi, Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH) da yapmıştır. Almanya Bielefeld Üniversitesi’nde Halk Sağlığı mastırını ve İstanbul Üniversitesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisan derecesini tamamlamıştır. Türkiye’de yaşanan 1999 depremlerinden beri, 20 yıldan fazla bir süredir, hem sahada hem de akademik alanda afet yönetiminde çalışmaktadır. STY Danışmanlık Şirketini kurmadan önce, 2006 ve 2019 yılları arasında farklı zaman aralıklarında ve farklı pozisyonlarda Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH)’da çalışmıştır. 2014 ve 2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nde Epidemiyoloji ve Afetlerde Sağlık Yönetimi anabilim dalllarında yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Bu görevden önce, yaklaşık dört yıl boyunca, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde başta il ve hastaneler için yeni sağlık afet ve acil durum planlarının çerçevesinin ve kılavuzlarının oluşturulmasından sorumlu danışman olarak görev almıştır. 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Afetlere Hazırlık ve Müdahale Bölümünde stajyer olarak çalışmıştır.