Gamze Varol

Gamze VAROL

1998 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Gamze Varol, aynı fakültenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılı sonuna kadar Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda çalışmış ve 2008 yılında Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2015 yılında Halk Sağlığı Doçenti unvanını almıştır. NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Tekirdağ Tabip Odası Başkanıdır.

Ayrıca, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesidir ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi ve TTB Temiz Hava Hakkı Platformu temsilcisidir. Çalışma konuları daha çok çevre sağlığı, iş sağlığı ve kronik hastalıklar üzerine yoğunlaşmıştır.