Canay Doğulu

Canay DOĞULU

Doğulu, lisans derecesini 2010 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitede Sosyal Psikoloji alanında lisansüstü eğitimine devam etmiş ve yüksek lisans derecesini 2012, doktora derecesini ise 2017 yılında almıştır. ODTÜ ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı, Başkent Üniversitesi’nde ise tam zamanlı akademik personel deneyimi bulunan Doğulu, Eylül 2019 itibariyle TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır.

ODTÜ’de Prof. Dr. Nuray Sakallı danışmanlığında yürüttüğü tez çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve afet bağlamlarında sistemi meşrulaştırma ve dehşet yönetimi süreçlerini incelemiştir. Başlıca araştırmaları afetler ile toplumsal cinsiyet ve onur kültürü üzerine olan Doğulu, çalışmalarında daha çok sosyal psikoloji odaklı uygulama konularına odaklanmaktadır. Doktora eğitimi sırasında ve sonrasında afetlerde toplumsal dayanıklılık ve afet hazırlığı konularında çeşitli uluslararası projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen emBRACE ve TACTIC projelerinde ODTÜ’de Prof. Dr. A. Nuray Karancı yürütücülüğünde Van ve Adapazarı/Sakarya’da depremlerde toplumsal dayanıklılığa odaklanan bir vaka çalışması ile Kaynaşlı’da risk iletişimi ve deprem hazırlığına odaklanan bir vaka çalışmasında yer almıştır. Ayrıca, Birleşik Krallık The Engineering and Physical Sciences Research Council tarafından desteklenen Challenging Risk projesi kapsamında Prof. Dr. Helene Joffe (University College London) yürütücülüğünde kültürler arası bir müdahale çalışması için İzmir’de deprem ve ev yangınlarına hazırlık üzerine bir vaka araştırmasında çalışmıştır. Doğulu, afetlerle ilgili uluslararası proje deneyiminin yanı sıra DASK ve AFAD bünyesinde depremler ve afet hazırlığı üzerine eğitim etkinliklerine yönelik derleme ve değerlendirme çalışmaları ile etkinlik geliştirme ve öğrenim içeriği hazırlama çalışmalarında yer almıştır.

Doğulu, halen TÜBİTAK 1001 Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı kapsamında desteklenen biri İstanbul’da deprem hazırlığını artırmaya yönelik bir müdahale programı geliştirme, diğeri deprem tehdidi altında toplumsal işbirliğini artırma konularında iki projede, sosyal medya ve trol davranışı üzerine disiplinler arası bir TÜBİTAK 1001 projesinde ve Birleşik Krallık Royal Academy of Engineering tarafından desteklenen afet dayanıklılığı ve sosyal medya üzerine bir disiplinler arası projede yer almaktadır.