Ayşe Akın

Ayşe AKIN

Tıp Doktoru, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı uzmanı olup,43 yıl  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD öğretim üyesi olarak çalışmış, emekliliği müteakip halen Başkent Üniversitesi Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Prof. Akın Türkiye’de Erzurum-Çat Sağlık Ocağı Hekimliğinden başlayarak, Türkiye’nin sağlık sisteminin her basamağında; 4 yıl- Sağlık Ocağı Hekimliği, 15 yıl – Hastane Başhekimliği, 3 yıl -Grup Başkanlığı ve 5 yıl – Sağlık Bakanlığında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (ASAP) Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

İngiltere’de Southamton Üniversitesi ve London School of Hygien and Tropical Diseases’de toplam 4 yıl ileri eğitim deneyimi olan Prof. Akın, uzun süre Dünya Sağlık Örgütü nün, çeşitli danışma kurulları ve yönetim Komitelerinde görev almış, başkanlık yapmış olup halen “Dünya Sağlık Örgütü – Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)  gibi Uluslararası kuruluşların danışmanıdır.

Prof. Akın’ın temel ilgi – çalışma alanı “Kadın Sağlığı / Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet (Gender)  konularıdır, bu konularda çeşitli araştırma ve yayınları mevcuttur.

Prof.Akın, çalıştığı alanlarda pek çok, “bilim ve hizmet ödülü” almıştır.

Prof.Akın’ın kendi ifadesi ile en önemli eserleri ve ödülleri ise, meslek yaşamı süresince yetiştirip ülkeye kazandırdığı ve onlara rol model olmaya çalıştığı insan gücü ve topluma verdiği hizmetlerin toplumda karşılık bulmasıdır.

 

Aldığı ödüllerin bazıları:

  • 1994 yılında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) – Onur Ödülü
  • 1995 yılında, Prof. Dr. Nusret Fişek, Halk Sağlığı Bilim Ödülü.
  • 2012 yılında, Dünya Sağlık Örgütü – Cenevre İcra Kurulu Kararı ile İhsan Doğramacı Aile Sağlığı ödülü.
  • 2019 yılında, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bilim Ödülü
  • 2019 yılı Birleşmiş Milletler – Dünya Nairobi Zirvesinde “İnsan Hakları ve Kadın Haklarına yaptığı katkılar için – Hizmet Ödülü verilmiştir; Bu ödül, Global düzeyde 12 kişiye verilmiş olup Dr. Akın’a Kadın Sağlığına ve İnsan Haklarına son 25 yılda yaptığı katkılar nedeni ile verilmiştir.