Tuğrul Erbaybar

Tuğrul ERBAYDAR

Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar 1963 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Fen Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenim gördü; aynı fakültede Halk Sağlığı Doktorasını yaptı. Marmara Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak ve Halk Sağlığı Uzmanları Deneği’nde (HASUDER) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.