Hür Hassoy

Hür HASSOY

1976’da İzmirde doğdu. 1994’te başladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 2000 yılında bitirdi. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. Halk Sağlığı Uzmanı ünvanını 2005’te aldı. 2013 yılında yardımcı doçent, 2015’te doçent ünvanını aldı. Çalışmalarını hâlen aynı fakültede Halk sağlığı bölümünde devam ettirmektedir. Çevre Sağlığı, tütün kontrolü, bağımlılık, kronik hastalıklar alanında çalışmaktadır. Kendi çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlanmış 147 makale, poster yayınları, bilirkişi raporları, ansiklopedide ve kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmakta, Ege Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birçok kurul ve komisyonunda hizmet vermektedir.