Onur Hamzaoğlu

Onur HAMZAOĞLU

 • Onur Hamzaoğlu, 1961 yılında Ordu’da doğdu. 1978 yılında Kuleli Askeri Lisesi, 1985 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Prof. Dr. Nevzat Eren ve Prof. Dr. Necati Dedeoğlu’nun danışmanlığında yürttüğü “Dünyada ve Türkiye’de Hekimlerin Mezuniyet Sonrası Eğitimi ve Türkiye İçin Öneriler” başlıklı tez ile GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 1991 yılında tamamladı. 1992-1993 eğitim-öğretim döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevlendirildi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün Demografi yüksek lisans programını ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Epidemiyoloji doktora programını kayıtlı özel öğrenci olarak tamamladı. Prof. Dr. Sebahat Tezcan’ın danışmanlığını yaptığı “Ankara’da İki Merkezde Yapılan Kemik İliği Nakillerinde Sağkalım Olasılıkları” başlıklı tez ile 1993 yılında epidemiyoloji yan dal uzmanı oldu.1993-1998 yıllarında GATA Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. 1996 yılında doçent oldu, 2002 yılında profesörlüğe atandı. 2001-2016 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü. Ocak 2015’de “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış talep eden metni imzalaması sonrasında 1 Eylül 2016’da 672 sayılı KHK ile kamudan çıkartıldı. Halen, 28 Eylül 2016 tarihinde açılış şöleni yapılan Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) üyesidir.

  Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanmakta olan Toplum ve Hekim Dergisi editörüdür. International Association for Health Policy(Europe) yönetim kurulu üyesidir.

  Çalışma alanları; sağlık politikaları, sağlıkta eşitlik, sınıf ve sağlık, sağlıkta araştırma teknikleri, sanayinin çevre ve sağlık etkileri, yoksulluk ve sağlıktır ile kanser epidemiyolojisi ve demografidir.

   

  Ödülleri

  Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Hizmet Ödülü (Kocaeli Halk Sağlığı AD’ye) (İTO, 2007)

  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü (TTB, 2011)

  Çevre Kahramanı Ödülü-Eco Heroes of 2011 (Green Prophet, 2011)

  Yaşam Savunusu Bilim Ödülü (EGEÇEP, 2011)

  Çim Adam Ödülü (KÜLTÜRÇEV, 2011)

  Meslek Hizmet Ödülü (Or-An Roatry Kulübü, 2011-2012)

  Araştırma Etiği Ödülü (Türkiye Biyoetik Derneği, 2012)

  Hasan Balıkçı Onur Ödülü (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, 2012)

  Halk Sağlığı Bilim Ödülü (Türkiye Halk Sağlığı Derneği, Okan Üniversitesi, 2015)