Ceyda Şahan

Ceyda ŞAHAN

2008 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008-2011 yılları arasında Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde acil servis hekimliği yaptı. 2011-2015 yılları arasında Halk Sağlığı tıpta uzmanlık eğitimini ve 2013-2016 yılları arasında Halk Sağlığı yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2016-2019 yılları arasında İş ve Meslek Hastalıkları yandal uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nda tamamladı. 2018-2019 yılları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı’nı İtalya’da Turin Üniversitesi’nde tamamladı. Şubat 2020’de Hacettepe Üniversitesi’nde İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 24 Kasım 2020’de Doçent ünvanı almaya hak kazandı. Halen iş sağlığı, psikososyal riskler, meslek hastalıkları, sağlık çalışanının sağlığı ve iş sağlığı epidemiyolojisi alanında çalışmalarına devam etmektedir.