Türkan Günay

Türkan GÜNAY

1964 yılı İzmir doğumludur. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’nda doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge’sinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Tıp Fakültesi’nin birçok eğitim kurulunda görev aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi(DEKAUM)’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.  TTB ve İzmir Tabip Odası’nın çalışmalarına katkı verdi.  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yeterlik Kurulu’nda ve çalışma gruplarında çalıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Balçova Belediyesi iş birliğinde Balçova Belediyesi Sigara Bırakma Merkezi’ni 2009 yılında kurdu, 2018 yılına kadar yürütücülüğünü yaptı.

2014-2018 yılları arasında Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin başkanlığını, 2014-2016 yılları arasında Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği’nin başkanlığını yürüttü.

Sağlık Bakanlığı’nın Anne Sütü- Emzirme Bilim Komisyonu, Okul Sağlığı Bilim Komisyonu, Tütün Kontrolü, Acil ve Afet Durumlarında Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Ulusal Çalışma Grubu’nda görev aldı. İzmir İl Tütün Kontrol Kurulu ve Balçova İlçesi Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Üst Kurulu üyesidir