Önder Ergönül

Önder ERGÖNÜL

 • Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü
 • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’e ( ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi.
 • Türkiye Bilim Akademisi (BA), bir dönem başkanlığını da üstlendiği Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğiüyesi.
 • Kazandığı ödüllerin bazıları:
  • Bayındır Hastanesi Araştırma Ödülü – 2004,
  • Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü – 2007
  • Koç Üniversitesi Üstün Araştırma Ödülü – 2017
 • 3 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası mecrada yayımlanan 150 makale15 kitap bölümü